Quantcast

موارد مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه بابت حسابرسی از اسناد، مدارک و دفاتر قانونی موسسات و شرکت ها کدام اند؟

موارد مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه بابت حسابرسی از اسناد، مدارک و دفاتر قانونی موسسات و شرکت ها کدام اند؟

بازرسی بیمه‌ای یکی از فرایندهای اداری است که در سازمان تامین‌اجتماعی به منظور شناسایی کارگران و تامین حقوق بیمه‌ای آن‌ها صورت می‌گیرد. بازرسی بیمه‌ای به دو صورت انجام می‌شود. در حالت اول بازرسی از کارگاه‌ها در جهت شناسایی نیروهای مولد و کارگران است. در حالت دوم نوعی حسابرسی بیمه‌ای از دفاتر قانونی صورت می‌پذیرد. 

موارد مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه بابت حسابرسی از اسناد، مدارک و دفاتر قانونی موسسات و شرکت ها کدام اند؟

 

آیا کارگاه شما تا کنون رسیدگی بیمه شده است ؟

تا کنون چه تدبیری نسبت به رعایت مفاد بیمه ای انجام داده این ؟

آیا به جرائم بیمه ای آشنایی دارین ؟

بازرسی بیمه‌ای درواقع حسابرسی هزینه‌ای است، در حالی که در بخش مالیات، انجام حسابرسی در حوزه درآمدهای یک شرکت یا بنگاه اقتصادی انجام می‌شود. یعنی در بازرسی مالیاتی حسابرسی درآمدی مد نظر است اگرچه درنهایت هزینه‌ها از درآمدهای بنگاه اقتصادی کسر می‌شود. در حسابرسی بیمه‌ای این دایره محدودتر نیز می‌شود. زیرا در حسابرسی از دفاتر قانونی هدف شناسایی هزینه‌های مرتبط با کار است و به درآمدها و دیگر هزینه‌های موسسه مربوطه کاری ندارد. بنابراین در این بازرسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد و هدف آن است که در هزینه‌های موسسه یا شرکت مواردی که مربوط به استفاده از کار و اشتغال و نیروی انسانی است احصا و حق‌بیمه مربوطه تعیین شود.

 

 گزارش بازرسان دفاتر قانونی

به‌موجب ماده 47 قانون تامین‌اجتماعی، سازمان می‌تواند جهت تعیین حق‌بیمه کارکنان شرکت‌ها و کارخانجات و مخارج مرتبط به انجام کار و اشتغال، دفاتر را مورد بازرسی قرار دهد و کارفرما موظف است با بازرسان سازمان همکاری کند و دفاتر قانونی را در اختیار وی قرار دهد. بنابراین طبق قانون کلیه شرکت‌هایی که تحت پوشش تامین‌اجتماعی قرار دارند باید آمادگی حسابرسی توسط حسابرسان تامین‌اجتماعی را داشته باشند. برای این رسیدگی زمان خاصی وجود ندارد و بنا به تشخیص شعبه تامین‌اجتماعی و یا در موارد خاص مانند صدور مفاصاحساب بنا به تقاضای واحد بیمه‌پرداز انجام خواهد شد. درواقع حسابرسی، به کلیه اختلافات بین واحد بیمه‌پرداز و سازمان تامین‌اجتماعی تا مقطع زمانی که حسابرسی انجام‌شده پایان می‌دهد. با انجام حسابرسی بیمه‌ای از سال مورد نظر و با پرداخت بدهی اعلام‌شده از بابت حسابرسی بیمه‌ای سال مربوطه، کلیه بدهی‌های برآوردی قبلی حذف می‌شود و تا پایان سال واحد بیمه‌پرداز فاقد بدهی به تامین‌اجتماعی خواهد بود.

 

اخیرا برخی به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی و مقطع زمانی آن اعتراض می‌‌کنند که به نظر می‌رسد این اعتراض از نظر قانونی موجه نباشد. استناد این افراد به ماده 39 قانون تامین‌اجتماعی است که مهلت بررسی فهرست‌های بیمه‌ای ارسالی از طرف کارفرما را 6 ماه تعیین کرده است. استناد به این ماده در مورد بازرسی بیمه چندان قابل‌قبول نیست زیرا محتوای این ماده در مورد لیست‌های ارسالی کارفرما و فرصت داده‌شده به سازمان برای بررسی آن‌هاست و در آن محدودیتی در زمان و دوره انجام بازرسی و حسابرسی مقرر نکرده است.

 

مطابق ماده 47 سازمان مجاز است به حسابرسی و در این خصوص نیز مهلت زمانی اعلام نشده است. ضمن اینکه در جزء 2 بند «ز» بخشنامه اصلاح دستورالعمل بازرسی دفاتر قانونی (بخشنامه 1/11 جدید درآمد) تعداد سال‌های مالی که لازم است در موارد قانونی از دفاتر اشخاص حقوقی بازرسی به عمل آید 10 سال مالی تعیین شده است، مشروط بر اینکه از تاریخ تاسیس شخصیت حقوقی تجاوز نکند. سازمان تامین‌اجتماعی طبق قانون مجاز به بررسی یا حسابرسی بیمه از دفاتر قانونی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است و این حسابرسی از زمانی که شرکت یا کارگاه مورد حسابرسی قرار نگرفته باشد، قابل انجام است. بنابراین سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند دوره‌ای را که تشخیص می‌دهد، و در آن دوره قبلا حسابرسی صورت نگرفته، حسابرسی کند.

 

  معمولا قبل از انجام حسابرسی فرم‌های مخصوصی برای شرکت مربوطه ارسال می‌شود که در آن یکسری اطلاعات در رابطه با دفاتر قانونی و اظهارنامه‌های مالیاتی مورد سوال قرار می‌گیرد. پس از تکمیل فرم‌های مربوطه و ارسال آن به موسسه یا شعبه ذی‌ربط توسط شرکت، مراحل بعدی انجام می‌شود.  موسسات حسابرسی سازمان تامین‌اجتماعی پس از رسیدگی، مدارک مربوطه را در فرم‌های مخصوص وارد و به شعبه ذی‌ربط، که پرونده مطالباتی شرکت در آن رسیدگی می‌شود، ارسال می‌کنند و شعبه پس از دریافت گزارش اقدام به محاسبه و اعلام بدهی حق‌بیمه به شرکت می‌کند و در این حالت موسسات حقوقی به استناد مواد 42 و 43 قانون تامین‌اجتماعی حق اعتراض و ارائه مدارکی دال بر رد بخشی از بدهی اعلام‌شده در صورت عدم پذیرش مبلغ تعیین‌شده را دارند. چنانچه بدهی اعلام‌شده به کارفرما به استناد گزارش بازرسی از دفاتر قانونی شرکت باشد کارفرما می‌تواند در صورت اعتراض به بدهی اعلام‌شده، قبل از طرح اعتراض در هیئت‌های بدوی و تشخیص مطالبات، یک نسخه از گزارش بازرسی از دفاتر قانونی را کتبا و به هزینه خود درخواست کند. بدهی حق‌بیمه ناشی از حسابرسی از تاریخ ابلاغ به کارفرما تا 30 روز مشمول جریمه تاخیر نمی‌شود و پس از آن اعم از اینکه در مرحله برآورد باشد، یا قطعی ماهیانه 2 درصد جریمه تاخیر پرداخت به آن تعلق می‌گیرد.

 

 

پرسش و پاسخ

موارد مشمول و غیرمشمول کسر حق‌بیمه بابت حسابرسی از اسناد، مدارک و دفاتر قانونی موسسات و شرکت‌ها کدام‌اند؟

در حسابرسی دفاتر قانونی، کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت می‌شود و کلیه وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجرای قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 38 قانون تامین‌اجتماعی، که مفاصاحساب از سازمان دریافت نشده باشد و وجوه پرداختی به افراد حقیقی بابت حق‌الزحمه، مشمول کسر حق‌بیمه است.

 

موارد موجود در دفاتر و اسناد قانونی که مشمول کسر حق‌بیمه نمی‌شوند عبارت‌اند از:

 بازخرید ایام مرخصی

 کمک عائله‌مندی

 هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت

 حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

 پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه، بهره‌وری)، پاداش نهضت سوادآموزی، عیدی

 کمک‌هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

 حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)

 خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)

 حق‌الزحمه امام جماعت

 حق حضور در جلسات هیئت‌مدیره

 خرید انواع کالاها، مواد، اجناس، ماشین‌آلات، قطعات و ...

 ساخت و تعمیر انواع وسایل، ماشین‌آلات، قطعات و ...

 طراحی، چاپ، تبلیغات و فیلم‌برداری

 کرایه حمل‌ونقل، تاکسی، آژانس، لودر، گریدر، تراکتور، جرثقیل، سواری، اتوبوس، مینی‌بوس و...

 ترخیص کالا و هزینه‌های گمرکی

 حق‌الوکاله، هزینه‌های کارشناسی، وجوه پرداختی به وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و ترخیص‌کاران رسمی گمرک همچنین مزد، حقوق، مزایا و حق‌الزحمه پرداختی به افرادی که طبق مدارک ارائه‌شده از سوی کارفرما شاغل یا بازنشسته کشوری، لشکری، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها هستند و مشمول تامین‌اجتماعی نمی‌شوند، مشمول کسر حق‌بیمه نیست.

 

مواردمشمولوغیرمشمولکسرحقبیمهبابتحسابرسیازاسناد،مدارک

 

ودفاترقانونیموسساتوشرکتهاکداماند؟

 

درحسابرسیدفاترقانونی عائلهمندی

 

هزینهسفروفوقالعادهماموریت

 

حقهمسربهکارکناندرموسساتمشمولقانوننظامهماهنگپرداخت

 

پاداش،پاداشافزایشتولید )آکورد،کارانه،بهرهوری(،پاداشنهضتسوادآموزی،عیدی

 

کمکهزینهمسکنوخوارباردر،کلیهوجوهنقدیکهبهافراد )کارکنان( پرداختمیشودوکلیه

 

وجوهپرداختیبهاشخاصحقوقوحقوقیباب عائلهمندی

 

هزینهسفروفوقالعادهماموریت

 

حقهمسربهکارکناندرموسساتمشمولقانوننظامهماهنگپرداخت

 

پاداش،پاداشافزایشتولید )آکورد،کارانه،بهرهوری(،پاداشنهضتسوادآموزی،عیدی

 

کمکهزینهمسکنوخوارباردرتاجرایقراردادهایپیمانکاریموضوعماده

 

38 قانونتامیناجتماعی،کهمفاصاحسابازسازماندریافتنشدهباشدووجوهپرداختیبه

 

افرادحقیقیبابتحقالزحمه،مشمولکسرحقبیمهاست.

 

مواردموجوددردفاتروا عائلهمندی

 

هزینهسفروفوقالعادهماموریت

 

حقهمسربهکارکناندرموسساتمشمولقانوننظامهماهنگپرداخت

 

پاداش،پاداشافزایشتولید )آکورد،کارانه،بهرهوری(،پاداشنهضتسوادآموزی،عیدی

 

کمکهزینهمسکنوخوارباردرسنادقانونکهمشمولکسرحقبیمهنمیشوندعبارتانداز:

 

بازخریدایاممرخصی

 

کمکعائلهمندی

 

هزینهسفروفوقالعادهماموریت

 

حقهمسربهکارکناندرموسساتمشمولقانوننظامهماهنگپرداخت

 

پاداش،پاداشافزایشتولید عائلهمندی

 

هزینهسفروفوقالعادهماموریت

 

حقهمسربهکارکناندرموسساتمشمولقانوننظامهماهنگپرداخت

 

پاداش،پاداشافزایشتولید )آکورد،کارانه،بهرهوری(،پاداشنهضتسوادآموزی،عیدی

 

کمکهزینهمسکنوخوارباردر )آکورد،کارانه،بهرهوری(،پاداشنهضتسوادآموزی،عیدی

 

کمکهزینهمسکنوخوارباردرایامبیماری

 

حقشیروحقتضمین )کس سویکارفرماشاغلیابازنشستهصندوق(

 

خساراتاخراجومزایایپا سویکار عائلهمندی

 

هزینهسفرو عائلهمندی

 

هزینهسفروفوقالعادهماموریت

 

حقهمسربهکارکناندرموسساتمشمولقانوننظامهماهنگپرداخت

 

پاداش،پاداشافزایشتولید )آکورد،کارانه،بهرهوری(،پاداشنهضتسوادآموزی،عیدی

 

کمکهزینهمسکنوخوارباردرفوقالعادهماموریت

 

حقهمسربهکارکناندرعائلهمندی

 

هزینهسفروفوقالعادهماموریت

 

حقهمسربهکارکناندرموسساتمشمولقانوننظامهماهنگپرداخت

 

پاداش،پاداشافزایشتولید )آکورد،کارانه،بهرهوری(،پاداشنهضتسوادآموزی،عیدی

 

کمکهزینهمسکنوخوارباردررد،کارانه،بهرهوری(،پاداشنهضتسوادآموزی،عیدی

 

کمکهزینهمسکنوخوارباردرفرماشاغلیابازنشستهیانکار )حقسنوات(

 

حقالزحمهامامجماعت

 

حقحضوردرجلس وفیلمبرداری

 

کرایهحملونقل،تاکسی،آژانس،لودر،گری سو وفیلمبرداری

 

کرایهحملونقل،تاکسی،آژانس،لودر،گری سویکارفرماشاغلیابازنشستهدر،تراکتور،جرثقیل،سواری،اتوبوس،

 

مینیبوسو... سویکارفرماشاغلیابازنشسته

 

ترخیصکالاوهزینههایگمرکییکارفرماشاغلیابازنشستهدر،تراکتور،جرثقیل،سواری،اتوبوس،

 

مینیبوسو... سویکارفرماشاغلیابازنشسته وفیلمبرداری

 

کرایهحملونقل،تاکسی،آژانس،لودر،گری سویکارفرماشاغلیابازنشستهدر،تراکتور،جرثقیل،سواری،اتوبوس،

 

مینیبوسو... سویکارفرماشاغلیابازنشسته

 

ترخیصکالاوهزینههایگمرکی

 

ترخیصکالاوهزینههایگمرکی اتهیئتمدیره

 

خریدانواعکالاها،م سویکارفرماشاغلیابازنشستهواد،اجناس،ماش سویکارفرماشاغلیابازنشستهینآلات،قطعاتو ...

 

ساختوتعمیرانواعوسایل،ماشینآلات،قطعاتو ...

 

طراحی،چاپ،تبلیغاتوفیلمبرداری

 

کرایهحملونقل،تاکسی،آژانس،لودر،گری سویکارفرماشاغلیابازنشستهدر،تراکتور،جرثقیل،سواری،اتوبوس،

 

مینیبوسو... سویکارفرماشاغلیابازنشسته

 

ترخیصکالاوهزینههایگمرکی سویکارفرماشاغلیابازنشسته

 

حقالوکاله،هزینههایکارشناسی،وجوهپرداختیبهوکلاوکارشناسانرسمیدادگستری

 

وترخیصکارانرسمیگمرسک

 

همچنینمزد،حقوق،مزایاوحقالزحمهپرداختیبهافرادیکهطبقمدارکارائهشدهاز

 

سویکارفرماشاغلیابازنشستهکشوری،لشکری،بانکهاوسایردستگاههاهستندومشمول

 

تامیناجتماعینمیشوند،مشمولکسرحقبیمهنیست

 

آنچه م یخواهیدا زب یمه و کارب دانید

یکشنبه 14 شهریور 1395 شماره شصت و نه

یکیا زدغدغ هها و مشکلات سازما نهای بیم های نداشتن آگاهی و یاا طلاعات ناکافی کسانیا ست کها ز خدماتا ین سازما نهاا ستفاده م یکنند.ا ستفادها ز مشاوره کارشناسان بهترین راه برای رفعا ین مشکل و صرف هجویی در هزینه و وقتا ست.

جاییا ست که شما م یتوانید سوالات مرتبط با بیمه، حقوق و مقررات کار و همچنین مشکلاتی کها حیانا در جریان مراجعه به شعب تامینا جتماعی با آن رو ب هرو شد هاید را با مشاوران هفت هنامه آتی هنو در میان بگذارید و پاسخ آن را در » پرسش«

برای ماا رسال کنید و یا به آدرس دفتر نشریه که در شناسنامه صفح هآخر قید شدها ست، بفرستید. porsesh.11@gmail.com همین صفحه بخوانید. برایاین منظور م یتوانید سوالات خود راا ز طریقایمیل

مشکلا تبیم های خود را ب هما بگویید

سازمان تامی ناجتماعی طبق قانون مجاز به بررسییا حسابرسی بیمها ز دفاتر قانونی شرک تها و بنگا ههایا قتصادیا ست وا ین حسابرسیا ز زمانی که شرکت یا کارگاه مورد حسابرسی قرار نگرفته باشد، قابلا نجاما ست

بازرسی بیم هاییکی از فرایندهای اداری است که در سازمان

تامی ناجتماعی به منظور شناسایی کارگران و تامین حقوق بیم های

آ نها صورت م یگیرد. بازرسی بیم های به دو صورتا نجام م یشود.

در حالتا ول بازرسیا ز کارگا هها در جهت شناسایی نیروهای مولد

و کارگران است. در حالت دوم نوعی حسابرسی بیم هایا ز دفاتر

قانونی صورت م یپذیرد. بازرسی بیم های درواقع حسابرسی

هزین های است، در حالی که در بخش مالیات، انجام حسابرسی در

حوزه درآمدهاییک شرکت یا بنگاها قتصادیا نجام م یشود. یعنی

در بازرسی مالیاتی حسابرسی درآمدی مد نظرا ستا گرچه درنهایت

هزین ههاا ز درآمدهای بنگاها قتصادی کسر م یشود. در حسابرسی

بیم های این دایره محدودتر نیز م یشود. زیرا در حسابرسیا ز دفاتر

قانونی هدف شناسایی هزین ههای مرتبط با کار است و به درآمدها

و دیگر هزین ههای موسسه مربوطه کاری ندارد. بنابراین در این

بازرسی اسناد و مدارک مربوط به هزین ههای شرکت مورد بررسی

قرار م یگیرد و هدف آن است که در هزین ههای موسسه یا شرکت

مواردی که مربوط بها ستفادها ز کار وا شتغال و نیرویا نسانیا ست

احصا و ح قبیمه مربوطه تعیین شود.

گزارش بازرسان دفاتر قانونی

ب هموجب ماده 47 قانون تامی ناجتماعی، سازمان م یتواند جهت

تعیین ح قبیمه کارکنان شرک تها و کارخانجات و مخارج مرتبط

به انجام کار و اشتغال، دفاتر را مورد بازرسی قرار دهد و کارفرما

موظف است با بازرسان سازمان همکاری کند و دفاتر قانونی را در

اختیار وی قرار دهد.ب نابراین طبق قانون کلیه شرک تهایی که تحت

پوشش تامی ناجتماعی قرار دارند باید آمادگی حسابرسی توسط

حسابرسان تامی ناجتماعی را داشته باشند. برایاین رسیدگی زمان

خاصی وجود ندارد و بنا به تشخیص شعبه تامی ناجتماعی و یا در

موارد خاص مانند صدور مفاصاحساب بنا به تقاضای واحد بیم هپرداز

انجام خواهد شد. درواقع حسابرسی، به کلیه اختلافات بین واحد

بیم هپرداز و سازمان تامی ناجتماعی تا مقطع زمانی که حسابرسی

انجا مشده پایان م یدهد. با انجام حسابرسی بیم های از سال مورد

نظر و با پرداخت بدهی اعلا مشده از بابت حسابرسی بیم های سال

مربوطه، کلیه بده یهای برآوردی قبلی حذف م یشود و تا پایان

سال واحد بیم هپرداز فاقد بدهی به تامی ناجتماعی خواهد بود.

اخیرا برخی به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی و مقطع زمانی آن

اعتراض م یکنند که به نظر م یرسد این اعتراض از نظر قانونی

موجه نباشد. استناد این افراد به ماده 39 قانون تامی ناجتماعی

است که مهلت بررسی فهرس تهای بیم های ارسالی از طرف

کارفرما را 6 ماه تعیین کردها ست.ا ستناد بها ین ماده در مورد

بازرسی بیمه چندان قاب لقبول نیست زیرا محتوای این ماده در

موردلیس تهایا رسالی کارفرما و فرصت داد هشدهب ه سازمانب رای

بررسی آ نهاست و در آن محدودیتی در زمان و دورها نجام بازرسی

و حسابرسی مقرر نکردها ست. مطابق ماده 47 سازمان مجازا ست

به حسابرسی و درا ین خصوص نیز مهلت زمانیا علام نشدها ست.

بخشنامه اصلاح دستورالعمل » ز« ضمن اینکه در جزء 2 بند

11 جدید درآمد( تعداد سا لهای / بازرسی دفاتر قانونی )بخشنامه 1

مالی که لازما ست در موارد قانونیا ز دفاترا شخاص حقوقی

بازرسی به عمل آید 10 سال مالی تعیین شدها ست، مشروط بر

اینکه از تاریخ تاسیس شخصیت حقوقی تجاوز نکند. سازمان

تامی ناجتماعی طبق قانون مجاز به بررسییا حسابرسی بیمه از

دفاتر قانونی شرک تها وب نگا ههایا قتصادیا ست وا ین حسابرسی

از زمانی که شرکت یا کارگاه مورد حسابرسی قرار نگرفته باشد،

قابل انجام است. بنابراین سازمان تامی ناجتماعی م یتواند

دور های را که تشخیص م یدهد، و در آن دوره قبلا حسابرسی

صورت نگرفته، حسابرسی کند. معمولا قبل از انجام حسابرسی

فر مهای مخصوصی برای شرکت مربوطه ارسال م یشود که در

آنیکسری اطلاعات در رابطه با دفاتر قانونی و اظهارنام ههای

مالیاتی مورد سوال قرار م یگیرد. پسا ز تکمیل فر مهای مربوطه

و ارسال آن به موسسه یا شعبه ذ یربط توسط شرکت، مراحل

بعدیا نجام م یشود. موسسات حسابرسی سازمان تامی ناجتماعی

پس از رسیدگی، مدارک مربوطه را در فر مهای مخصوص وارد

و به شعبه ذ یربط، که پرونده مطالباتی شرکت در آن رسیدگی

میشود، ارسال م یکنند و شعبه پس از دریافت گزارش اقدام به

محاسبه وا علام بدهی ح قبیمه به شرکت م یکند و درا ین حالت

موسسات حقوقی به استناد مواد 42 و 43 قانون تامی ناجتماعی

حق اعتراض و ارائه مدارکی دال بر رد بخشیا ز بدهی اعلا مشده

در صورت عدم پذیرش مبلغ تعیی نشده را دارند. چنانچه بدهی

اعلا مشده به کارفرما به استناد گزارش بازرسیا ز دفاتر قانونی

شرکت باشد کارفرما م یتواند در صورت اعتراض به بدهی

اعلا مشده، قبلا ز طرحا عتراض در هیئ تهای بدوی و تشخیص

مطالبات،یک نسخها ز گزارش بازرسیا ز دفاتر قانونی را کتبا و به

هزینه خود درخواست کند. بدهی ح قبیمه ناشی از حسابرسی از

تاریخ ابلاغ به کارفرما تا 30 روز مشمول جریمه تاخیر نم یشود

و پسا ز آنا عما زا ینکه در مرحله برآورد باشد، یا قطعی ماهیانه 2

درصد جریمه تاخیر پرداخت به آن تعلق م یگیرد.

مشاور آتی هنو توضیح م یدهد:

موارد مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه بابت حسابرسی از اسناد، مدارک

و دفاتر قانونی موسسات و شرکت ها کدام اند؟

در حسابرسی دفاتر قانونی، کلیه وجوه نقدی که به افراد )کارکنان( پرداخت می شود و کلیه

وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجرای قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده

38 قانون تامین اجتماعی، که مفاصاحساب از سازمان دریافت نشده باشد و وجوه پرداختی به

افراد حقیقی بابت حق الزحمه، مشمول کسر حق بیمه است.

موارد موجود در دفاتر و اسناد قانونی که مشمول کسر ح قبیمه نمی شوند عبارت اند از:

بازخرید ایام مرخصی

کمک عائله مندی

هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

پاداش، پاداش افزایش تولید )آکورد، کارانه، بهره وری(، پاداش نهضت سوادآموزی، عیدی

کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

حق شیر و حق تضمین )کسر صندوق(

خسارات اخراج و مزایای پایان کار )حق سنوات(

حق الزحمه امام جماعت

حق حضور در جلسات هیئت مدیره

خرید انواع کالاها، مواد، اجناس، ماشین آلات، قطعات و ...

ساخت و تعمیر انواع وسایل، ماشین آلات، قطعات و ...

طراحی، چاپ، تبلیغات و فیلم برداری

کرایه حمل ونقل، تاکسی، آژانس، لودر، گریدر، تراکتور، جرثقیل، سواری، اتوبوس،

مینیبوس و...

ترخیص کالا و هزین ههای گمرکی

حق الوکاله، هزینه های کارشناسی، وجوه پرداختی به وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری

و ترخیص کاران رسمی گمرک

همچنین مزد، حقوق، مزایا و حق الزحمه پرداختی به افرادی که طبق مدارک ارائه شده از

سوی کارفرما شاغل یا بازنشسته کشوری،ل شکری، بان کها و سایر دستگا هها هستند و مشمول

تامین اجتماعی نمی شوند، مشمول کسر حق بیمه نیست.

محمد حسین قشقایی

کارشناس تامین اجتماعی

حسابر سی بیم های چرا و چگونه؟

طراح: حمیدرضا عبدالوند

افقی

1 - طرحی با مشارکت بانک مسکن که سعی دارد روش متفاوتی را برای

خان هدار شدن مردم و فروش واحدهای بدون مشتری انبو هسازان و حتی

سازند ههای خرد فراهم کند - لختی در فیزیک

2 - اسپرم گیاهان - اشاره به نزدیک - پیروی

3 - ضمیر غایب - آ نگونه - با قدرت خرید بالا م یتوانند موتور تولید و

تقاضا را همزمان بچرخانند

4 - ماد های افیونی - باشگاه اسپانیایی

5 - پرند های حلا لگوشت - دردی که دارای تناوب باشد - آغوز - بیقواره

6 - اصلیترین مقصد کارگران مهاجر در اروپا - جمل های که در ضمن جمله

اصلی م یآید و درباره نهاد جمله توضیح م یدهد - پاسخ مثبت شیرازی

7 - چروک پارچه - بت - من انگلیسی - از قد مهای برداشتنی!

8 - اصلیترین دارایی سازما نهای تامی ناجتماعی

9 - پرتاب سنگ - مذکر - ریشه - نیروی زندگی

10 - سوره بعد از فاطر - فهمیده - گذشته

11 - موسسه حامی در برابر خسارت جانی و مالی - ریسمان دلو آب - ضد

و مخالف - ساکن جایی

12 - به حرکت واداشتن - آشو بزده

13 - مددکار - هدف نهایی حیوان درنده - چه کسی؟

14 - حالت سرگیجه و استفراغ از دریاگرفتگی - حقی در شورای امنیت !

- گمان

15 - تخم کتان - از عوامل ابتلا به بیماریهای قلب یعروقی در ایران

عمودی

1 - اتحادیه بی نالمللی تامی ناجتماعی - تلاشی است برای انداز هگیری این

مطلب که آیا رشد کشور با رشد تولید کالاها و گسترش خدمات در عمل

منجر به افزایش رفاه مردم شده است یا خیر؟

2 - خطا از روی ناآگاهی - غربال - شهر و تنگ های در ایتالیا

3 - ویتامین انعقاد خون - جراحی مجدد - آشکار

4 - معشوق زیباروی - شهری در سرزمین ژرم نها - عدد دورقمی

5 - نینواز - از غو لهای انرژی اروپا - زیستگاه

6 - پاشنه آشیل اصلاحات اقتصادی - صمغی که مسهلی بسیار قوی و

تلخ است - دوشاب

7 - لگن فلزی ظر فشویی - خودداریکننده - روستای تولیدکننده

سی بزمینی مرغوب در اطراف کرج

8 - مادر تر کها - در صدر فهرست مشاغل شاد دنیا هستند - اسلوب

9 - قند مکرر - شهری در غرب آلاسکا - ناسازگار

10 - پسوند مصدر جعلی - به طور مستقیم - از مشاغل کارگری

11 - جزیر های در غرب ایرلند - روشنایی - وسیله تحریر

12 - کتابی از جک لندن در 1905 - پلید - پست و پایین

13 - آلمان و روسیه مجموعا بیش از 75 درصد صادرات محصولات دارویی

این کشور آسیایی را به خود اختصاص داد هاند - راه همگانی - مروارید درشت

14 - داروهای سنتی - فرزند فرزند - ردا و عبا

15 - از صنایع پردرآمد ایران - بیماریهایی که در صدر عوامل مر گومیر

ایرانیان قرار دارند

106 نظر

 1. BHWBHW:

  Pretty component of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I acquire in fact loved account your blog posts. Anyway I will be subscribing for your feeds and even I achievement you get entry to consistently rapidly.

 2. BHWBHW:

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 3. BHWBHW:

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don't know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!

 4. BHWBHW:

  Howdy, There's no doubt that your blog may be having web browser compatibility issues. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it's got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, great site!

 5. BHWBHW:

  Thanks for the marvelous posting! I really enjoyed reading it, you might be a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back in the foreseeable future. I want to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice holiday weekend!

 6. BHWBHW:

  This is a topic which is near to my heart... Take care! Where are your contact details though?

 7. BHWBHW:

  Hello there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends. I am sure they'll be benefited from this website.

 8. BHWBHW:

  Amazing blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm completely confused .. Any recommendations? Thanks!

 9. BHWBHW:

  Somebody necessarily lend a hand to make severely articles I'd state. That is the very first time I frequented your website page and up to now? I surprised with the research you made to create this particular put up incredible. Fantastic activity!

 10. BHWBHW:

  Hello would you mind letting me know which webhost you're working with? I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price? Thank you, I appreciate it!

 11. BHWBHW:

  Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It will always be helpful to read through articles from other authors and practice something from their web sites.

 12. BHWBHW:

  After going over a handful of the blog articles on your blog, I seriously like your way of writing a blog. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my website as well and tell me what you think.

 13. BHWBHW:

  I all the time used to study piece of writing in news papers but now as I am a user of net therefore from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

 14. BHWBHW:

  The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 15. BHWBHW:

  I love it when folks come together and share views. Great site, keep it up!

 16. BHWBHW:

  Please let me know if you're looking for a article writer for your blog. You have some really good posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Many thanks!

 17. BHWBHW:

  What's up to every one, it's actually a fastidious for me to go to see this site, it contains precious Information.

 18. BHWBHW:

  Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

 19. manicuremanicure:

  It's very trouble-free to find out any matter on net as compared to books, as I found this paragraph at this web page.

 20. manicuremanicure:

  wonderful points altogether, you just won a new reader. What might you suggest about your publish that you just made a few days in the past? Any positive?

 21. manicuremanicure:

  Hi there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to give it a look. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and brilliant style and design.

 22. manicuremanicure:

  You actually make it appear really easy with your presentation however I find this matter to be actually something that I believe I'd by no means understand. It seems too complicated and extremely large for me. I am taking a look ahead in your subsequent publish, I will attempt to get the cling of it!

 23. manicuremanicure:

  When someone writes an paragraph he/she keeps the idea of a user in his/her mind that how a user can understand it. Thus that's why this paragraph is outstdanding. Thanks!

 24. manicuremanicure:

  My brother recommended I might like this blog. He was once entirely right. This put up truly made my day. You can not consider just how much time I had spent for this information! Thanks!

 25. manicuremanicure:

  I'm curious to find out what blog system you are using? I'm experiencing some minor security issues with my latest blog and I would like to find something more safe. Do you have any suggestions?

 26. manicuremanicure:

  Your means of describing all in this piece of writing is in fact nice, every one be capable of simply know it, Thanks a lot.

 27. manicuremanicure:

  Hello There. I discovered your weblog the use of msn. That is an extremely well written article. I'll be sure to bookmark it and return to read more of your helpful info. Thank you for the post. I'll certainly return.

 28. manicuremanicure:

  Hi would you mind stating which blog platform you're using? I'm looking to start my own blog in the near future but I'm having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 29. manicuremanicure:

  Article writing is also a excitement, if you be familiar with afterward you can write or else it is difficult to write.

 30. manicuremanicure:

  Hello there I am so grateful I found your weblog, I really found you by accident, while I was searching on Askjeeve for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.

 31. manicuremanicure:

  I think the admin of this web site is actually working hard in favor of his web site, because here every material is quality based material.

 32. manicuremanicure:

  Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 33. NathanNathan:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from. kudos

 34. ShoshanaShoshana:

  Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless just imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and video clips, this site could certainly be one of the very best in its niche. Great blog!

 35. HesterHester:

  At this time it sounds like Movable Type is the top blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?

 36. http://romeroqqniodgoma.snack.ws/hammertoe-treatment.htmlhttp://romeroqqniodgoma.snack.ws/hammertoe-treatment.html:

  I don't know whether it's just me or if everybody else encountering problems with your site. It appears as if some of the written text within your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This may be a issue with my internet browser because I've had this happen before. Many thanks

 37. heleneori.blogas.ltheleneori.blogas.lt:

  Hi there are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 38. RogerengetRogerenget:

  Dissertation Writing Service - EssayErudite.com Our https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/ provides a full-scale writing assistance accessible online 24/7. Apart from many other writing companies, we are rather picky when forming a professional staff of experts. Moreover, we try to make our every customer feel safe and pleased with the service.

 39. EssayPaperEssayPaper:

  EssayErudite.com is the web's leading provider of quality and professional academic writing. When it comes to essay writing, an in-depth research is a big deal. Our experienced writers are professional in many fields of knowledge so that they can assist you with virtually any academic task. We deliver papers of different types: essays, theses, book reviews, case studies, etc. We have thousands of satisfied customers who have already recommended us to their friends. Why not follow their example and place your order today?

 40. AaauceroorkAaauceroork:

  Segway Verona offers tours that make sure you will enjoy a fun and immerse experience of our beloved city. We combine Segway, our innovative way of transportation, with tours in the historical city centre. Through our explorations of 1 or 2 hours, we will bring you to the most breathtaking spots, so that, if you do not stay long in Verona, we make sure that you see all of the unmissable sights! Segway is really easy to use! It is so intuitive that it feels like an extension of the human body. To understand why, consider this: if you stand up and lean forward, so that you are out of balance, you will intuitively put your leg forward. Segway works the same way: to move forward or backward

 41. http://unaccountableex6.page.tl/What-Is-The-Most-Effective-Resolution-For-Calcanhttp://unaccountableex6.page.tl/What-Is-The-Most-Effective-Resolution-For-Calcan:

  Hi! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site discusses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 42. SandyWrexySandyWrexy:

  http://www.copic-sketch.ru - copic sketch

 43. MatthewprMatthewpr:

  У вас Отличный ресурс! Хочу порекомендовать отличный хостинг изображений и фотографий! Очень понравился удобством и стабильностью! viewimage.ru

 44. MatthewprMatthewpr:

  У вас Отличный ресурс! Хочу порекомендовать отличный хостинг изображений и фотографий! Очень понравился удобством и стабильностью! viewimage.ru

 45. YuriysopYuriysop:

  Нужна помощь. В доме завелись клопы Напишите кто сталкивался?. Я нашел фирму в Саратове по уничтожению насекомых с положительными отзывами Самостоятельно пробовал разные средства от насекомых, не помогло. ------ Добавлено 04.08.2017 10:04 Кому надо ссылку [http://bio64.ru/?page_id=193 - клопов в саратове http://www.bio64.ru - http://bio64.ru/wp-content/themes/wordpress-shabloni.ru.spectrum/wordpress-shabloni.ru.spectrum/images/logo.png

 46. YuriysopYuriysop:

  Нужна помощь. В доме появились тараканы Напишите кто сталкивался?. Я нашел фирму в Саратове по избавлению от насекомых с положительными отзывами Самостоятельно пробовал разные средства от насекомых, не помогло. ------ Добавлено 10.08.2017 23:25 Кому надо ссылку http://bio64.ru/?page_id=195 - http://www.bio64.ru - http://bio64.ru/wp-content/themes/wordpress-shabloni.ru.spectrum/wordpress-shabloni.ru.spectrum/images/logo.png

 47. DeanaDeana:

  شما می دانید که فرزند شما در همه زمان ها است در همان زمان، جمع آوری سبزیجات سبز به منظور ماریو بزرگتر می شود. در واقع بازی های فوق العاده محبوب خیلی ساده بازی های راه اندازی، بازی های گلف و غیره..

 48. ShirleenShirleen:

  I got this web site from my pal who told me concerning this website and now this time I am visiting this web page and reading very informative content here.

 49. AimeeAimee:

  It is the best time to make a few plans for the long run and it's time to be happy. I have read this post and if I may I want to recommend you few attention-grabbing things or tips. Maybe you could write subsequent articles referring to this article. I desire to read more things approximately it!

 50. EzraEzra:

  Valuable information. Lucky me I found your site by accident, and I'm stunned why this twist of fate did not came about earlier! I bookmarked it.

 51. AdolphAdolph:

  Right here is the right site for anybody who would like to understand this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject which has been written about for many years. Wonderful stuff, just excellent!

 52. TiffinyTiffiny:

  Howdy! This blog post could not be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I most certainly will forward this post to him. Fairly certain he will have a very good read. Thank you for sharing!

 53. MorganMorgan:

  Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 54. PatPat:

  It's going to be ending of mine day, however before finish I am reading this enormous article to increase my know-how.

 55. KattieKattie:

  Wow! At last I got a webpage from where I be capable of genuinely obtain helpful data regarding my study and knowledge.

 56. BerndBernd:

  Woah! I'm really loving the template/theme of this blog. It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between superb usability and visual appeal. I must say you've done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Firefox. Superb Blog!

 57. RobertaRoberta:

  Wow, fantastic blog format! How long have you ever been running a blog for? you make running a blog glance easy. The whole look of your site is great, as smartly as the content material!

 58. MarceloMarcelo:

  Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 59. MyrtisMyrtis:

  Hi there all, here every person is sharing these kinds of familiarity, so it's nice to read this weblog, and I used to pay a quick visit this weblog every day.

 60. MatthewMatthew:

  Appreciating the dedication you put into your blog and detailed information you offer. It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed information. Fantastic read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

 61. IsaacIsaac:

  I do accept as true with all of the ideas you have introduced to your post. They are really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very short for newbies. May just you please extend them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 62. RooseveltRoosevelt:

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 63. StepanieStepanie:

  Thank you for any other informative blog. Where else may just I get that type of info written in such an ideal method? I have a challenge that I am simply now running on, and I have been on the glance out for such info.

 64. EnriqueEnrique:

  Whats up are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 65. ConcettaConcetta:

  Hi there! This post could not be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a great read. Thank you for sharing!

 66. LuigiLuigi:

  What's up to all, the contents existing at this site are in fact awesome for people experience, well, keep up the good work fellows.

 67. NicoleNicole:

  I'd like to find out more? I'd want to find out some additional information.

 68. MellissaMellissa:

  I have read so many content regarding the blogger lovers but this post is actually a nice article, keep it up.

 69. EleanorEleanor:

  Greetings! Very useful advice in this particular article! It is the little changes that will make the largest changes. Many thanks for sharing!

 70. SheritaSherita:

  Great blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 71. SybilSybil:

  You really make it appear so easy with your presentation but I to find this topic to be actually something which I believe I might by no means understand. It seems too complex and very vast for me. I'm taking a look ahead on your next post, I will attempt to get the hold of it!

 72. BertieBertie:

  At this moment I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming again to read other news.

 73. LizzieLizzie:

  Hello to every body, it's my first visit of this web site; this blog carries remarkable and truly fine material in support of readers.

 74. TysonTyson:

  It's wonderful that you are getting ideas from this post as well as from our dialogue made at this time.

 75. MiaMia:

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I'm gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 76. KerrieKerrie:

  Hello there! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back often!

 77. CelestaCelesta:

  Hi, Neat post. There's a problem along with your web site in internet explorer, would test this? IE nonetheless is the market leader and a large component of other folks will miss your magnificent writing due to this problem.

 78. JerilynJerilyn:

  Hey There. I found your blog the use of msn. This is a very neatly written article. I will be sure to bookmark it and return to read extra of your useful info. Thanks for the post. I'll definitely return.

 79. BethanyBethany:

  This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Thanks!

 80. KarryKarry:

  Just want to say your article is as astonishing. The clarity on your post is just excellent and that i can suppose you're an expert in this subject. Well together with your permission let me to take hold of your RSS feed to stay updated with drawing close post. Thanks one million and please carry on the gratifying work.

 81. HannahHannah:

  Thank you for every other informative blog. Where else could I get that kind of information written in such a perfect method? I have a project that I'm just now running on, and I have been on the glance out for such info.

 82. RalphRalph:

  Howdy, I think your site might be having browser compatibility issues. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, excellent site!

 83. KoryKory:

  Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and I'm inspired! Very helpful info specifically the last phase :) I maintain such info a lot. I used to be seeking this certain information for a very lengthy time. Thank you and good luck.

 84. BrodieBrodie:

  This is the perfect blog for anybody who really wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject which has been discussed for ages. Wonderful stuff, just great!

 85. KarryKarry:

  Excellent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just too great. I really like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I cant wait to read much more from you. This is really a terrific website.

 86. PilarPilar:

  Article writing is also a fun, if you be acquainted with after that you can write or else it is difficult to write.

 87. ReganRegan:

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it's really informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 88. SalvatoreSalvatore:

  What i do not realize is in fact how you are now not actually a lot more neatly-preferred than you might be now. You are very intelligent. You realize thus significantly on the subject of this topic, made me in my view imagine it from numerous numerous angles. Its like women and men don't seem to be involved except it is one thing to do with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. Always take care of it up!

 89. IsabelIsabel:

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?

 90. GertrudeGertrude:

  Quality posts is the key to invite the visitors to go to see the site, that's what this site is providing.

 91. KurtisKurtis:

  Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am having difficulties with your RSS. I don't understand why I can't join it. Is there anyone else getting identical RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 92. ChadChad:

  Hello outstanding website! Does running a blog like this require a lot of work? I've very little knowledge of coding however I was hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any ideas or tips for new blog owners please share. I know this is off subject however I simply wanted to ask. Appreciate it!

 93. AllieAllie:

  I just could not leave your website before suggesting that I actually loved the usual information an individual provide to your visitors? Is gonna be again frequently in order to check out new posts

 94. MariMari:

  Hi there! I understand this is sort of off-topic but I had to ask. Does building a well-established blog like yours take a lot of work? I am completely new to writing a blog however I do write in my diary on a daily basis. I'd like to start a blog so I can share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring blog owners. Thankyou!

 95. FelicitasFelicitas:

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it's really informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 96. AlejandroAlejandro:

  I'm not sure why but this weblog is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.

 97. MiaMia:

  We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You've done an impressive activity and our whole community will probably be grateful to you.

 98. CorineCorine:

  I constantly spent my half an hour to read this web site's articles or reviews everyday along with a mug of coffee.

 99. SanoraSanora:

  Hello colleagues, its enormous piece of writing concerning teachingand fully defined, keep it up all the time.

 100. JeroldJerold:

  Greetings, I think your website may be having web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, great website!

 101. PaulinaPaulina:

  I'm gone to convey my little brother, that he should also visit this blog on regular basis to get updated from most up-to-date reports.

 102. EarleneEarlene:

  This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info… Thank you for sharing this one. A must read article!

 103. DanutaDanuta:

  Appreciate the recommendation. Let me try it out.

 104. ShelbyShelby:

  Appreciate the recommendation. Will try it out.

 105. JulieJulie:

  Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Bless you

 106. real psychic readingsreal psychic readings:

  قدردانی از این پست اجازه بدهید من آن را امتحان کنید.


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />