Quantcast

تحریر دفاتر ، تحریر دفاتر قانونی ، دفاتر قانونی

تحریر دفاتر ، تحریر دفاتر قانونی ، دفاتر قانونی

تحریر دفاتر (قانونی) چیست ؟

دفاتر قانونی به دفاتر کل ، روزنامه و مشاغل گفته می شود که جهت ثبت روند ها و روال های مالی می بایست هر شرکت  ،موسسه و یا سازمان که ملزم به پرداخت مالیات در حیطه ی کاری خود می باشد از آنها استفاده می شود . در دفاتر قانونی تمام روال ها و موارد مالی شرکت ثبت می گردد تا پس از تکمیل آن به اداره ی مالیاتی تحویل داده شود بدین ترتیب نکته بسیار مهمی که در اینجا بیان می شود تحریر دفاتر می باشد ، در صورتی که تحریر دفاتر مطابق با قوانین لازمه ثبت و در نظر گرفته شود ، محاسبه ی مالیات به صورت خود اظهاری صورت می گیرد ولی اگر در تحریر دفاتر قانونی از موارد لازمه در تحریر آنها استفاده نشود مالیات به صورت علی الراس در نظر گرفته می شود . این نکته را همواره در تحریر دفاتر قانونی خود لحاظ نمایید که :

**نگذارید هیچ گاه علی الراس شوید**

در واقع با محاسبه مالیات به صورت علی الراس اتفاقی که می افتد بدین گونه است که اظهار نامه ی مالیاتی شما مورد پذیرش اداره ی مالیاتی نمی باشد و یا شما از تحویل اظهار نامه ی مالیاتی خود خودداری می نمایید که در این صورت مالیات شما به صورت علی الراس محاسبه می گردد . بنابراین تحریر دفاتر امری است مهم که می بایست در تحریر آن موارد لازم به دقت مورد بررسی قرار گیرد .

اشخاص حقیقی و حقوقی هر ذو موظف هستند تمام رویدادهای و مباحث مالی که در محل کارشان رخ داده است به سازمان مالیاتی اطلاع دهند که جهت اطلاع رسانی  آنها می بایست با تحریر دفاتر (قانونی) از قبیل دفتر کل و روزنامه استفاده شود و از ین دفاتر جهت ارائه گزارشات به سازمان مربوطه گزارش گیری لازم صورت پذیرد و نیز از دفاتری نظیر درآمد و هزینه نیز به همین منظور استفاده می شود. یکی از مهمترین ارکانی که در نگهداری این دفاتر از اهمیت بسزایی برخوردار است . به روز بودن این دفاتر می باشد ، پس از جمع آوری اسناد و مدارک لازم در پایان هر روز و یا حتی هر هفته امکان مدیریت و بررسی اسناد و در نهایت به روز رسانی و تحریر دفاتر برای شما فراهم می شود . پس از ورود اطلاعات در دفتر روزنامه تمامی سرفصل ها بدون هیچ گونه فاصله زمانی وارد دفتر کل می شوند ، لازم به ذکر است که انجام تمام مراحل ذکر شده با استفاده از نرم افزار حسابداری الزامی می باشد . ذکر این مسئله در اینجا در مبحث تحریر دفاتر مهم می باشد ، در صورتی که در تحریر دفاتر اشتباهی پیش آید می توان با ارسال مدارک اصلاحی اشتباه پیش آمده را جبران نمود و در آن صورت خللی در تحویل دفاتر ایجاد نمی نماید و یا در صورتی که از تاریخ تحویل پس از تحریر دفاتر بیش از 15 روز نگذشته باشد می توان دفاتر را به مراجع ذیربط ارجاع داد . تمام رویدادهای مالی که در دفتر روزنامه ثبت شده می بایست تا تاریخ پانزدهم ماه بعد در دفتر کل ثبت گردد.

 

در ذیل به مواردی می پردازیم که در تحریر دفاتر قانونی منجر به عدم تاییدیه آن می شود و سبب رد دفاتر خواهد شد :

1) دفاتر از حالت پلپ خارج شود و یا فاقد برگ در داخل دفاتر باشد

2) امتناع از وقایع و رویدادهای مالی رخ داده در محل شرکت

3)ثبت وقایع و رویدادهای مالی در حاشیه دفاتر

4)ثبت وقایع و رویداد های مالی در بین خطوط دفاتر

5) پاک کردن اطلاعات موجود در داخل دفاتر به هر نحوی که باشد (پاکن ، تراشیدن و ازبین بردن)

6) قرار دادن صفحات خالی در بین صفحات دیگر به منظور تکمیل آن در زمان دیگر

7) بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی بدون در پیوست پرینت حسابها

8) تحویل با تاخیر اصلاحات پس از به وجود آمدن اشتباه

9) عدم استفاده از اوراق های ماده 169 (قانون مالیات های مستقیم )

 10) عدم تحویل دفاتر چه به تعداد یک یا چند برگ خالی ، لازم به ذکر است در صورتی که شخص هیچ گونه فعالیتی در طی یک سال مالی انجام نداده موظف به ارائه دفتر به صورت خالی می باشد و خالی بودن دفتر مشکلی را برای صاحبان مشاغل به وجود نمی آورد و تنها در صورتی که دفاتر ارائه نشود می تواند مشکلاتی را برای صاحبان آنها به وجود بیاورد

11) تحریر دفاتر سال های گذشته به جای استفاده از دفاتر فعلی

12) عدم تطابق اطلاعات موجود در نرم افزار حسابداری با تحریر دفاتر صورت گرفته.

13) در صورتیکه اطلاعات موجود در دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی تطابق نداشته باشد .

14) در بعضی مواقع برخی افراد حقیقی و یا حقوقی هستند که برای تحریر دفاتر خود از دفاتر روزنامه و کل و معین که در سالهای قبل وجود داشته استفاده می نمودند و این مورد هم جزء مواردی است که انجام آن سبب رد دفاتر خواهد شد

 

ذکر یک نکته در اینجا بسیار حائض اهمیت می باشد که در صورتی که اشتباهی در شماره گذاری دفاتر و نیز اشتباهاتی که به صورت سهوی در پلمپ دفاتر صورت گرفته باشد سبب رد دفاتر نخواهد شد و موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد شد .

15) ثبت هزینه ها و در آمدهایی که به صورت غیر واقع در نظر گرفته شده باشند و این در صورتی باشد که برای اداره ی مالیاتی قابل استناد قرار گیرد

16) ثبت فعالیت ها بی سطرهای دفتر ممانعت دارد و در صورتی که تمام یا قسمتی از فعالیت داخل آن نوشته شود سبب رد دفاتر خواهد شد.

17) ثبت فعالیت ها با استفاده از ابزارهایی که به آسانی قابل محو شدن باشند مانند مواد گرانیتی .

18) پاک کردن موارد ثبت شده به هر طریقی که امکان داشته باشد ( پاک کردن ، تراشیدن ) ، بنابراین برای اصلاح موارد اشباه می بایست با خودکار قرمز بر روی مورد اشتباه خط کشده شود و پس از آن با استفاده از همان خود نویس قبلی مورد صحیح آن وارد شود .

19) تاخیراتی که در تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل (تبصره های 2 الی 4 ماده ی 13 و ماده ی 17) در واقع تاخیر تا 15 روز و برای شرکت های تازه تاسیس تا 30 روز و مطابق با ماده ی 14 تاخیری که در تحریر دفاتر کل تا 15 ماه بعد تحویل داده شود بلامانع می باشد و بیش از زمان های ذکر شده سبب رد دفاتر خواهد شد.

20) عدم ثبت عملیات شعبه و یا شعب در دفاتر مرکزی .

21)عدم تطابق مطالب مندرج در با دفاتر مشاغل موجود که با توجه به اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی که در آن اطلاعات اشخاصی که از آنها استفاده می نمایند موجود می باشد .

22) قرار دادن سطور بیش از حد خالی در تحریر دفاتر قانونی ، دفاتر روزنامه به هر منظوری که خالی رها شود .

در اینجا نکته قابل ملاحظه و مهم در این می باشد که تعداد  سطور خالی چه به تعداد یک خط باشد و یا به تعداد یک صفحه از جمله علت های رد دفاتر محسوب می گردد به همین علت می بایست تمام خطوط به صورت کاملا" دقیق مورد بررسی واقع شود و نیز در هنگام شروع مجدد تحریر دفاتر تمام برگه های چسبیده به هم مورد بررسی واقع شود تا هیچ کدام از برگه ها خالی رها نشود و نیز در زمانی که در قسمت پایینی دفاتر کل و روزنامه و یا اسناد حسابداری خالی رها گردد می بایست با یک خط اتمام تحریر مطالب اعلام شود و در این صورت هیچ خللی در اعتبار آن به وجود نمی آید .

 

 از دفاتر پلمپ شده برای تحریر دفاتر تنها در همان سال مالی می توان استفاده نمود و در صورتی که دفاتر دچار نقص و یا عیبی شود نمی توان از دفاتر دیگری استفاده نمود و برای تحریر دفاتر از آنها استفاده نمود و تنها در مواردی که دفاتر به اتمام رسیده باشد و تمام مباحث مالی یک سال تحریر نشده باشد می توان یک دفتر ثبت شده دیگر را تهیه نمود و مابقی موارد مالی را در آن درج نمود ، بدین ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی به راحتی می توانند عملیات مالی خود را در این دفتر وارد نمایند تا توسط این دفتر سازمان مالیاتی بتواند به راحتی از میزان دریافتی و پرداختی مودی اطمینان لازم را حاصل نماید .

و یکی از دفاتری که در مبحث تحریر دفاتر ذکر می شود و نیازمند تحریر می باشد دفتر روزنامه می باشد که با استفاده از دفاتر روزنامه می توان روند های مالی که در طی یک روز رخ می دهد را تحریر نمود

  و اما در مورد آیین نامه تحریر دفاتر ذکر می شود اولا" این آیین نامه برای افرادی در نظر گرفته می شود که می بایست ترازنامه و حساب های سود و زیان و درآمدهای خود بنابر قانون مالیات های مستقیم 66/12/3  پرداخت نمایند و اما تبصره ای که در اینجا بیان می شود ، تمام مودیان می توانند یکی از رویه های حسابداری استاندارد مورد پذیرش را انتخاب نمایند تا سال های بعد نیز از همان رویه استفاده نماید.و در تحریر دفاتر در صورتی که رویه مورد نظر خود را تغییر داده باشند می بایست رویه تغییر یافته خود را به سازمان مالیاتی تسلیم نمایند . همانطور که پیش از این بیان نمودیم در تحریر دفاتر به دفاتری نظیر دفتر روزنامه ، کل ، دفتر مشاغل که همان دفتر سود و زیان می باشد پرداخته می شود و هر گونه عملیاتی که در روند حسابداری موجود باشد می بایست مطابق با ماده 11 و 12 قانون تجارت 1311 در دفتر روزنامه نوشته شود و اما نکات قابل توجه در تحریر دفاتر روزنامه بدین صورت می باشد و که در صورتی که شماره گذاری صفحات به صورت اشتباه درج شود سبب بی اعتباری دفاتر نخواهد شد . و نیز تحریر دفاتر با ابزار و وسایلی که به آسانی محو می گردند مانند مواد گرافیتی ممنوع می باشد . و ادارات مالیات نیز موظف به ارسال فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده از اداره ثبت اسناد و نیز فهرست دفاتر مشاغل که به ثبت و امضاء رسیده به ادارات امور مالیاتی می باشند .و مودیان نیز می بایست برای درج اطلاعات امور مالی و حسابداری خود تنها از دفاتر یک سال قبل که به امضاء رسیده  استفاده نمایند مگر آنکه به علت تمام شدن دفاتر برای تحریر دفاتر از دفتر جدیدی استفاده نمایند ، که در این صورت می توانند با توجه به ماده 16 همین آیین نامه ادامه عملیات مالی به دفاتر جدید منتهی می گردد و در اظهار نامه مالیاتی در همان سال درج تعداد و مشخصات مربوط به دفتر ماخوذه برای استفاده از آن در هر سال الزامی می باشد .

در مبحث تحریر دفاتر می توان بدین صورت بیان نمود که هر اداره و یا سازمان ، شرکتی که مشمول قوانین مالیاتی باشد می بایست جهت ثبت وقایع و رخدادهای مالی خود از سازمان امور مالیاتی دفاتر خود را جهت تحریر دفاتر تحویل گیرد . همانطور که خدمتتان عرض کردیم نام دیگر این دفاتر که به دفاتر قانونی معروف هستند شامل دفاتر کل ، روزنامه می باشد . این دفاتر دارای شماره مسلسل و ترتیب می باشند که با استفاده از یک نوار قیطان سفید رنگ به یکدیگر متصل شده اند و با مهر سازمان امور مالیاتی به یکدیگر متصل شده اند تا از جدا شدن برگه ها جلوگیری شوند . روند ثبت اطلاعات و وقایع مالی در تحریر دفاتر می بایست با توجه به ترتیب رخداد آن در داخل دفتر قرار گیرد و نیز در مورد تحریر دفاتر می بایست به صورت کاملا" خوانا و بدون هیچ گونه خط خوردگی نوشته شود .

کارفرما و یا هر شخصی که دارای یک شغل مخصوص به خود می باشد می بایست در پایان هر سال از میزان در آمدو هزینه و سرمایه خود آگاهی تمام را داشته باشد بنابر آنچه ذکر شد می بایست تمام صورتهای مالی و عملیات مالی خود را ثبت نماید بنابراین  مطابق با قوانین تجارتی موجود هر شخص می بایست تمام دفاتر خود را تا پایان 15 فروردین هر سال نسبت به تمام دارایی خود در سال گذشته اقدام نماید . در تحریر دفاتر در واقع به دفاتری نظیر دفاتر کل ، معین و تفصیلی گفته می شود و در این دفاتر بسته به مورد بیان شده اطلاعات مالی مورد لزوم و مورد استفاده سازمان امور مالیاتی که برای در نظر گرفتن مبحث مالیات بر ارزش افزوده ، اظهار نامه ارزش افزوده به کار برده می شود .

 

در ذیل به بررسی مواد و تبصره هایی می پردازیم که در تحریر دفاتر می بایست در نظر گرفته شود :

در ماده 11 بیان می شود که تمام مودیان که فعالیت روزانه خود را در دفاتر مشاغل ثبت می نمایند می توانند تمام هزینه ها و یا در آمدهای مشابه را در یک ردیف ثبت نمایند و در صورتیکه مودیان از این روش استفاده نمودند می بایست تمام اقلام و تعداد آن را در قسمت شرح دفتر ذکر نمایند ، در تحریر دفاتر قانونی در صورتیکه ثبت موارد هزینه ها و یا دارایی متکی با مستندات باشد مودی می بایست تمام مستندات را در دفاتر مذکور به گونه ای قید نماید که قابل پیگیری و بررسی باشد . بنابراین رعایت نکات و موارد فوق در تحریر دفاتر برای تمام اشخاصی که فعالیت خود را در دفاتر مشاغل ثبت می نمایند ضروری می باشد .

در ماده 12 که در تحریر دفاتر می بایست از آن پیروی نمود، چنین بیان می شود که مودیانی که ملزم به نگه داری دفاتر روزنامه و کل می باشند می بایست کلیه فعالیت های اعم از پولی و مالی و هزینه انجام شده در مؤسسه را در دفاتر مشاغل  به گونه ای که کلیه فعالیت های خرید و فروش در آن موجود باشد موظف به ثبت عملیات در همان روزی که کار انجام شده می باشند .

تبصره هایی که در تحریر دفاتر قانونی در این ماده بیان می شود به شرح ذیل می باشد :

1- تاریخ های ثبت مذکور در فاکتورهای خرید و فروش تاخیر تحریر نمی باشد و طی مراحلی موضوع تحریر دفاتر آماده برای ثبت گردد حد فاصله بین تاریخ فاکتور ها و روز تکمیل فرم(آماده برای ثبت) آن برای ثبت در دفتر جزء موارد تاخیر در ثبت نمی باشد .

2- تاخیر در تحریر ثبت به مدت یک هفته به صورت استثناء به تخشیص مالیات و در صورت بیشتر بودن به تشخیص گروه سه نفره قانونی می باشد و جزء تاخیر در تحریر دفاتر به حساب نمی آید .

در تحریر دفاتر دفاتر دارایی از دفاتر کل استخراج می شود و در این دفتر کلیه ی دارایی های کارفرما اعم از هر نوع منقول و یا غیر منقول قید گردد و کلیه ی دارایی هایی که چه به صورت نقدی در صندوق موجود باشد و یا چه به صورت وجه نقد در بانک موجود باشد محاسبه می گردد .می توان از مواردی که به تفاوت این دفاتر با یکدیگر دارند به این مورد پی برد که در این نوع دفاتر در تحریر دفاتر می بایست کارفرما صحت تمام موارد ذکر شده در این نوع دفتر را با درج امضاء خویش تایید نماید و از جمله علت های این امر جمع آوری مطالب از چندین دفتر می باشد که می بایست کارفرما صحت مطالب و انطباق مطالب مندرج را در تحریر دفاتر تایید نماید . در نگاه اول در تحریر دفاتر در نظر گرفتن دفاتر دارایی عملی بیهوده محسوب می گردد زیرا با داشتن دفاتر کل و اخذ تراز نامه از دفاتر کل می توان به راحتی سود و زیان مورد در خواست محاسبه گردد و این در حالی است که شخص قانون گذار خواهان دفتری جهت تنظیم بیلان و کلیه ی عملیات مالی کارفرما و ... در آن متناسب با قانون های موجود و مورد بررسی قرار داشته باشد .

3 نظر

  1. BHWBHW:

    Generally I don't learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite nice post.

  2. manicuremanicure:

    This post is invaluable. How can I find out more?

  3. JereJere:

    Fine way of explaining, and good post to take facts regarding my presentation focus, which i am going to deliver in school.


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />