Quantcast

تقویم تکالیف مالیاتی سال ۱۳۹۴

تقویم تکالیف مالیاتی سال ۱۳۹۴

 

تقویم تکالیف مالیاتی سال 1394

تقویم تکالیف مالیاتی سال ۱۳۹۴

تقویم تکالیف مالیاتی سال مالی ۱۳۹۴

انسانهای موفق فقط با هدفگذاری ، برنامه ریزی وعمل کردن و شهامت یادگیری به درجه اعلای موفقیت وپیشرفت نایل آمده اند.

در شروع سال مالی ۱۳۹۴ بسر می بریم و لازم دانستم حال که در ابتدای سال هستیم ،تقویم تکالیف مالیاتی مقرر در قوانین مالیاتی را تهیه و تقدیم شما کنم .

وقتی تقویم را بررسی و مهلت های قانونی را استخراج می کردم خیلی برای خودم جای تعجب داشت که واقعا یک حسابدار در طول سال مالی چقدر اجرای تکالیف مالیاتی به عهده اش می باشد.

مواعد تحویل و ارسال را کنار بگذاریم ،مراحل تهیه اطلاعات و درج در فرم هاو نرم افزارها هم هر کدام وقت گیر و گردش کار خودش را دارد .

همه اینها برای حسابداران مسئول و زحمت کش کلی دغدغه فکری هم ایجاد می کنند.

 

حسابداران باید تمام فکر و وقت خودشون را بکاربگیرند تا این همه تکالیف را به خیر وخوشی  و دقیق تهیه و ارسال نمایند و فارغ از همه اینها باید آمادگی برای دفاع ازعملکرد خودراهم داشته باشند .

آیا براستی انجام این همه کار چقدر می ارزد ؟آیا طوری رفتار کرده ایم که مدیران قدر حسابداران را بدانند؟

آیا حسابداران مسئول و باتجربه به اندازه کافی مابه ازای  کافی زحمات و دغدغه های فکری خود را دریافت می کنند ؟

بر آن باشیم که اگر تجربه و مهارت به اندازه کافی داریم و دارای مسئولیت هستیم خودمان را ارزان نفروشیم ، و قدر خودمان را بدانیم و حاضر نباشیم با حق الزحمه پایین به کار حسابداری بپردازیم .مطمئن باشید اگر شما به توانایی های خود ایمان داشته و از تجربه و مهارت کافی هم برخوردار و پشتکار و همت والایی هم بدنبالش داشته باشید ،قادر خواهید بود تکالیف فهرست زیر را با کیفیت و به نحو احسن انجام دهید و دستمزد های متناسب با مسئولیتتان را هم طلب کنید ،شک نکنید که با رضایت تمام به شما تقدیم خواهند کرد ،اگر شما بخواهید.

در زیر فهرست کلیه تکالیف مالیاتی سال ۱۳۹۴ برای اعضای سایت به ترتیب گردآوری و تنظیم شده است .

فهرست تکالیف مالیاتی سال ۱۳۹۴ 

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۱٫اظهارنامه فصل زمستان ۱۳۹۳               مهلت ارسال روز دوشنبه  ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۲٫اظهارنامه فصل بهار   ۱۳۹۴                   مهلت ارسال روز دوشنبه  ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

۳٫اظهارنامه فصل تابستان ۱۳۹۴               مهلت ارسال روز چهارشنبه  ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۴٫اظهارنامه فصل پاییز   ۱۳۹۴                  مهلت ارسال روز سه شنبه  ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

………………………………………………………………………………………………….

اظهارنامه مالیات بر درآمد (عملکرد ماده ۱۱۰ وبند الف و ب ماده ۹۵ق.م م )

 

شرکتها و موسساتی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی است ،

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اصلی  روز چهارشنبه  ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اصلاحی روز شنبه  ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

شرکتها و موسساتی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی نمی باشد .

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی آنها ۴ماه پس از پایان سال مالی می باشد.

……………………………………………………………………………………………………

تهیه و تکمیل و ارسال گزارش فصلی خرید و فروش موضو ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق . م .م

 

۱٫گزارش فصلی خرید و فروش فصل زمستان ۱۳۹۳    مهلت ارسال دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۲٫گزارش فصلی خرید و فروش فصل بهار ۱۳۹۴          مهلت ارسال چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۳٫گزارش فصلی خرید و فروش فصل تابستان ۱۳۹۴    مهلت ارسال پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۳۰

۴٫گزارش فصلی خرید و فروش فصل پاییز ۱۳۹۴         مهلت ارسال چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

……………………………………………………………………………………………………………

تهیه و ارسال صورت حقوق کارکنان به ادارات امور مالیاتی با فرض اینکه در آخرین روز ماه پرداخت یا تخصیص داده باشید.

۱٫مهلت ارسال صورت حقوق وعیدی کارکنان مربوط به اسفند۱۳۹۳حداکثرتاتاریخ پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

۲٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به فروردین۱۳۹۴حداکثرتاتاریخ چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

۳٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به اردیبهشت۱۳۹۴حداکثرتاتاریخ شنبه ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

۴٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به خرداد۱۳۹۴حداکثرتاتاریخ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

۵٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به تیرماه۱۳۹۴حداکثرتاتاریخ شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

از آنجا که روز ۳۰مرداد مصادف با جمعه می باشد،روزبعد از تعطیل رسمی مجاز می باشد.

۶٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به مرداد۱۳۹۴حداکثرتاتاریخ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

۷٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به شهریور۱۳۹۴حداکثرتاتاریخ پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۳۰

۸٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به مهر۱۳۹۴حداکثرتاتاریخ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

۹٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به آبان۱۳۹۴حداکثرتاتاریخ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۱۰٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به آذر۱۳۹۴حداکثرتاتاریخ چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

۱۱٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به دی ۱۳۹۴حداکثرتاتاریخ شنبه۱۳۹۴/۱۲/۰۱

از آنجا که روز ۳۰بهمن مصادف با جمعه می باشد،روزبعد از تعطیل رسمی مجاز می باشد.

۱۲٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به بهمن۱۳۹۴حداکثرتاتاریخ پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

…………………………………………………………………………………………………………………

ثبت دفاتر قانونی (دفاترروزنامه و کل ومشاغل)

هر ماه یک نوبت خلاصه عملیات رویدادهای مالی هر ماه در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل طبق آیین نامه تحریر دفاتر جدید .کلا ۱۲ نوبت

…………………………………………………………………………………………………………………..

اخذ دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل ) از ادارات ثبت شرکتها و دفتر مشاغل از ادارات امور مالیاتی

۱٫شرکتهایی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی می باشد ،می بایست حداکثر تا قبل از پایان سال ۱۳۹۴ برای سال ۱۳۹۵ برای پلمپ واخذ دفاتر قانونی در تهران از طریق ادارات پست تعیین شده و در شهرستانها بامراجعه به واحد ثبت شرکتهای ادارات ثبت شهرستان خود برای تهیه و پلمپ دفاتر قانونی اقدام کنند.

۲٫شرکتهایی که سال مالی آنها با سال مالی منطبق نمی باشد ، قبل از پایان سال مالی جاری ضروری است نسبت به تهیه دفاتر قانونی خود اقدام کنند.

۳٫مشاغل بند الف تا قبل از پایان سال مالی ۱۳۹۴ می بایست برای پلمپ دفتر مشاغل خود ازطریق ادارات امور مالیاتی اقدام کنند.

…………………………………………………………………………………………………………………..

آمادگی های لازم برای رسیدگی های مالیاتی و حسابرسی مالی

۱٫علاوه بر اجرای تکالیف مالیاتی فوق حسابداران به منظور رسیدگی مالیاتی اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده هم باید آمادگی لازم را دارا باشند.

۲٫ تهیه صورتهای مالی و آمادگی برای پاسخ گویی به حسابرسان مالی و مالیاتی طی دوره مالی

……………………………………………………………………………………………………………………

واقعا جای تعجب دارد این همه تکالیف مالی و مالیاتی طی ۳۶۵ روز ،خدا قوت بده .

اگر دوستان در خصوص این تقویم نقطه نظری دارند لطفا با ما درمیان بگذراند و ما را ار راهنمایی های دلسوزانه خود محروم نسازند .با آرزوی اوقاتی خوش و موفقیت در اجرای تکالیف مالیاتی پیش رو،شاد و سربلند باشید.

2 نظر

  1. BHWBHW:

    continuously i used to read smaller content which as well clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at this place.

  2. manicuremanicure:

    This info is invaluable. Where can I find out more?


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />