Quantcast

سیستم اطلاعاتی حسابداری

سیستم اطلاعاتی حسابداری

 

سیستم اطلاعاتی حسابداری

سیستم اطلاعاتی حسابداری

اشاره :سیستم اطلاعاتی حسابداری عبارتست از مولفه وعنصری ازسازمان که از طریق پردازش رویدادمالی،اطلاعات هشداردهنده مربوط به ثبت نتایج واطلاعات مبنای تصمیم گیری را در اختیار استفاده کنندگان از اینگونه اطلاعات قرار می دهد.

 

سیستم اطلاعاتی حسابداری عبارتست از مولفه وعنصری ازسازمان که از طریق پردازش رویدادمالی،اطلاعات هشداردهنده مربوط به ثبت نتایج واطلاعات مبنای تصمیم گیری را در اختیار استفاده کنندگان از اینگونه اطلاعات قرار می دهد.تعریف جامع تری که از سیستم اطلاعاتی حسابداری ارائه شده است چنین است:سیستم اطلاعاتی حسابداری عهده دار وظیفه تبدیل داده های اطلاعاتی به گزارش های سودمند مالی وارائه آن ها به مدیریت درون سازمانی ومراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم گیری می باشد.تبدیل داده های اطلاعاتی به گزارش های مالی در یک سیستم اطلاعاتی حسابداری در قالب فرایند جمع آوری،طبقه بندی،پردازش،تجزیه وتحلیل وانتقال(ارائه)اطلاعات صورت می گیرد.

اگر بخواهیم عناصر وویژگی های اساسی تعاریف فوق را مورد تاکید وتعمق قرار دهیم باید نکات زیر را برشمریم.

۱)سیستم اطلاعاتی حسابداری ازجامعیت برخورد یک مقوله ومفهوم سیستمی برخوردار است.

۲)سیستم اطلاعاتی حسابداری هرنوع سازمان،ازجمله بنگاه اقتصادی وموسسات غیرانتفاعی وبخش های دولتی وخصوصی را دربر می گیرد.

۳)گسترده ارائه محصولات اطلاعاتی یک سیستم اطلاعاتی حسابداری مراجع بیرونی ومراجع درونی سازمان ومدیران سطوح مختلف را در بر می گیرد.

۴)گزارش های قابل استخراج از سیستم اطلاعاتی حسابداری مبنای تصمیم گیری قرار گرفته و می تواند دارای ارزش افزوده قابل ملاحظه ای باشد.

در بررسی دامنه عمل سیستم اطلاعاتی حسابداری باید موفقیت سیستم مزبور با سیستم اطلاعاتی مدیریت سنجیده شود.ارتباط بین سیستم اطلاعاتی مدیریت وسیستم اطلاعاتی حسابداری به مفهوم ساده سیستم اطلاعاتی مدیریت است که از تمام ویژگی ها وخصوصیات سیستم اطلاعاتی مدیریت برخوردار است:هدفمند است دارای ورودی داده های اطلاعاتی است فرایند پردازش داده را طی می کند.محصول اطلاعاتی ایجاد می کند.دارای محیط پیرامونی سیستم است ونظام کنترلی وبازخورد اطلاعاتی ناظر بر کارکرد آن است.

همانگونه که در تعریف سیستم اطلاعاتی حسابداری بیان شد این سیستم سه نوع اطلاعات را تهیه می کند که عبارتند از:

الف)اطلاعات مربوط به ثبت نتایج: این گروه اطلاعات حوادث واتفاقات انجام شده در گذشته را نشان می دهد.صورت های مالی مانند صورت سود وزیان وترازنامه جزء این گروه از اطلاعات هستند.

ب)اطلاعات هشدار دهنده: اطلاعات هشداردهنده اطلاعاتی هستند که موجب جلب توجه استفاده کنندگان از اطلاعات می شوند.گزارش مغایرت بودجه ،مربوط به عملیات واقعی را با پیش بینی نشان می دهد از این دسته اطلاعات هستند.

ج) اطلاعات تصمیم گیری:شامل اطلاعاتی می گردد که برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرند.این اطلاعات جهت برنامه ریزی مالی ضروری می باشد ومعمولا از نظر زمانی آینده را شامل می گردند.

سیستم اطلاعاتی حسابداری مجموعه ای است که در هر سازمان وظیفه تولید گونه خاصی از اطلاعات مورد نیاز مدیریت برای استفاده در تصمیم گیری ها را به عهده دارد.این اطلاعات باید به نحوی پردازش گردد که بتواند به عنوان مبنایی در تصمیم گیری های مدیران وسایرتصمیم گیرندگان مورد استفاده متقابل قرارگیرد سیستم حسابداری خود به عنوان یک سیستم جزئی از سیستم کل موسسه بوده واثرات متقابل عوامل محیطی از قبیل عوامل اقتصادی،سیاسی واجتماعی را نیز در نظر می باشد.

1 نظر

  1. BHWBHW:

    You have made some good points there. I looked on the web to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />