Quantcast

آیا با نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد آشنایی دارید ؟

آیا با نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد آشنایی دارید ؟

 

پول

سلام  کاربران عزیز دیاکو

امروز تصمیم گرفتیم یکی از مباحث مهم و بسیار کاربردی در حسابداری را که پیش تر بطور مختصر در ارتباط با آن توضیح داده شده بود را بطور عملی و واضح تر برایتان توضیح دهیم .

 

طبقه‌بندی‌ جریانهای‌ نقدی‌ و نحوه‌ ارائه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌
زیر باشد:

ـ  فعالیتهای‌ عملیاتی‌

ـ  بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌

ـ  مالیات‌ بر درآمد

ـ  فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌

ـ  فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌

در ارائـه‌ جریانهای‌ نقدی‌، رعایت‌ ترتیب‌ سرفصلها به‌ شرح‌ بالا و نیز ارائـه‌ جمع‌ جریانهای‌ نقدی‌ منعکس‌ شده‌ در هر سرفصل‌ و جمع‌ کل‌ جریانهای‌ نقدی‌ قبل‌ از سرفصل‌ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ ضرورت‌ دارد

فعالیتهای‌ عملیاتی‌

عبارت‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیتهای‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود. جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ اساساً دربرگیرنده‌ جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ مزبور است‌. مثالهایی‌ از جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ . دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌

ب . دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از حق‌ امتیاز، حق‌الزحمه‌، کارمزد و سایر درآمدهای‌ عملیاتی‌

ج . پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ فروشندگان‌ کالا و خدمات‌

د . پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ کارکنان‌ واحد تجاری‌ یا از جانب‌ آنها

ﻫ . دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ یک‌ شرکت‌ بیمه‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ها، خسارات‌، مستمریها و سایر پرداختهای‌ بیمه‌ای‌

و . دریافتها و پرداختهای‌ مرتبط‌ با قراردادهای‌ منعقد شده‌ با اهداف‌ تجاری‌ و عملیاتی‌

ز . پرداختهای‌ نقدی‌ بابت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ و هزینه‌ سازماندهی‌ مجدد

از آنجا که‌ طبقه‌بندی‌ جریانهای‌ نقدی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد به‌ سرفصلهای‌ مشخصی‌ محدود شده‌ است‌، همواره‌ این‌ احتمال‌ وجود دارد که‌ برخی‌ جریانهای‌ نقدی‌ ماهیتاً به‌طور مستقیم‌ قابل‌ ارتباط‌ با هیچ‌ یک‌ از سرفصلهای‌ اصلی‌ نباشد. به این ترتیب درصورت‌ وجود چنین‌ اقلامی‌، جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ به عنوان‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود. نمونه‌ این‌ اقلام‌، جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فروش‌ مواد اولیه‌ در واحدهای‌ تجاری‌ تولیدی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از خدمات‌ جانبی فعالیتهای‌ اصلی‌ از قبیل‌ حمل‌ موردی‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌ است‌.

مثال

فعالیت عملیاتی :

سود عملیاتی                                                              ۵۵۰۰

هزینه استهلاک                                                            ۵۰۰

خالص افزایش در زخیره مزایای پایان خدمت                         ۴۰۰

افزایش موجودی مواد و کالا                                           (۳۰۰)

افزایش سفارشات و پیش پرداخت ها                              (۴۰۰)

افزایش حسابهای دریافتنی                                          (۱۰۰)

افزایش حساب پرداختنی                                              ۵۰۰

افزایش پیش دریافتها                                                   ۳۰۰

خالص سایر درآمد ها و هزینه ها                                    ۶۰۰

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی                    ۷۰۰۰

 

بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌

ارائـه‌ خالص‌ جریان‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ نباید تحت‌ تأثیر ساختار سرمایه‌ واحد تجاری‌ قرار گیرد و بدین‌ ترتیب‌ پرداختهای‌ مرتبط‌ با سود و کارمزد تأمین‌ مالی‌ باید جداگانه‌ نشان‌ داده‌ شود و نیز نحوه‌ ارائـه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید تا حد امکان‌ با سایر صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ از جمله‌ صورت‌ سود و زیان‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد. به‌ استثنای‌ موارد موجود در کلیه‌ مبالغ‌ دریافتی‌ و پرداختی‌ در رابطه‌ با سود سهام‌، درآمد سرمایه‌گذاری‌ و سود و کارمزد تأمین‌ مالی‌ معمولاً در سرفصل‌ جداگانه‌ای‌ با عنوان‌ ” بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌“ طبقه‌بندی‌ می‌شود. بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌ دربرگیرنده‌ دریافتهای‌ حاصل از مالکیت‌ سرمایه‌گذاریها و سود دریافتی‌ از بابت‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ و کوتاه‌مدت‌ بانکی‌ و نیز پرداختهای‌ انجام‌ شده‌ به‌ تأمین‌ کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ است‌ بجز موارد که‌ تحت‌ سرفصلهای‌ ” فعالیتهای‌ عملیاتی“، ” فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌“ و ” فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی“ طبقه‌بندی‌ می‌شود. نمونه‌ اقلامی‌ که‌ تحت‌ سرفصل‌ ”بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌“ ارائه‌ می‌شود، به‌ شرح‌ زیر است:

الف‌. جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌:

– سود و کارمزد دریافتی‌

– سود سهام‌ دریافتی ‌شامل ‌سودسهام‌ دریافتی‌ از شرکتهای‌سرمایه‌پذیری‌که‌ سرمایه‌گذاری‌ در آنها به‌ روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در حسابها انعکاس‌ یافته‌ است

ب‌ . جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌:

– سود و کارمزد پرداختی‌ (اعم از اینکه‌ به‌ حساب‌ دارایی‌ تحصیل‌ شده‌ یا به‌ هزینه‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد)

– سود سهام‌ پرداختی‌

– حصه‌ای‌ از اقساط‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ پرداختی‌ که‌ هزینه‌ تأمین‌ مالی‌ محسوب می‌شود

در مورد برخی‌ واحدهای‌ تجاری‌ از قبیل‌ بانکها، مؤسسات‌ مالی‌، شرکتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ و شرکتهای‌ بیمه‌ هرگاه‌ اقلامی‌ از قبیل‌ سود سهام‌، سود تسهیلات‌ دریافتی‌ و پرداختی‌، سود پرداختی‌ به‌ صاحبان‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌، درآمد سرمایه‌گذاریها و نظایر آن‌ در محاسبه‌ سود (زیان‌) عملیاتی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منظور شود، کلیه‌ مبالغ‌ دریافتی‌ و پرداختی‌ در رابطه بـا اقلام‌ مزبـور به عنوان‌ جریـان‌ وجوه نقد ناشی از فعالیتهـای‌ عملیاتی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد این‌ واحدهای‌ تجاری‌ انعکاس‌ می‌یابد.

مالیات‌ بر درآمد

جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد برای‌ اغلب‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ دارای‌ اهمیتی‌ ویژه‌ است‌. باتوجه‌ به‌ دلایل‌ زیر مجموع‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد تحت‌ سرفصل‌ جداگانه‌ای‌ درصورت‌ جریان‌ وجوه نقد انعکاس‌ می‌یابد

 

فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌

جریانهای‌ نقدی‌ منظور شده‌ تحت‌ سرفصل‌ ” فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌“ مشتمل‌بر جریانهای‌ مرتبط‌ با تحصیل‌ و فروش‌ سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌، سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدت‌ و داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود و نیز پرداخت‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل‌ از واحد تجاری‌ بجز کارکنان‌ می‌باشد. نمونه‌هایی‌ از جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ شرح‌ زیر است:

الف ‌. جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌ :

– دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌

– دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود

– دریافتهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با اصل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ بانکی‌

– دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از وصول‌ اصل‌ وامهای‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ وصول‌ قرض‌الحسنه‌ پرداختی‌

ب‌ . جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌ :

– پرداختهای‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌

– پرداختهای‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود. این‌ پرداختها شامل‌ پرداختهای‌ مرتبط‌ با مخارج‌ توسعه‌ منظور شده‌ به‌ دارایی‌ و نیز ساخت‌ دارایی‌ ثابت‌ مشهود توسط‌ واحد تجاری‌ است‌

– سپرده‌گذاری‌ نزد بانکها در قالب‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلند مدت‌

– وامهای‌ نقدی‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ قرض‌الحسنه‌

فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌

جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ شامل‌ دریافتهای‌ نقدی‌ از تأمین‌ کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ (شامل‌ صاحبان‌ سرمایه‌) و بازپرداخت‌ اصل‌ آن‌ است‌. افشای‌ جداگانه‌ جریانهای‌ نقدی‌ مزبور جهت‌ پیش‌بینی‌ جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ لازم‌ به منظور ایفای‌ تعهدات‌ به‌ تأمین‌ کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ واحد تجاری‌ مفید است‌. نمونه‌هایی‌ از جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف ‌. جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌ :

– دریافتهـای‌ نقـدی‌ حاصل از صـدور سهـام‌

– دریافتهـای‌ نقـدی‌ حاصل از صـدور اوراق‌ مشارکت‌، وامهـا و سایر تسهیلات‌ کوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌

ب . جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌ :

– بازپرداخت‌ اصل‌ اوراق‌ مشارکت‌، وامها و سایر تسهیلات‌ دریافتی‌

– پرداخت‌ حصه‌ اصل‌ اقساط‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌

– پرداخت‌ هرگونه‌ مخارج‌ (بجز سود تضمین‌شده‌ و کارمزد پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌) در رابطه‌ با اخذ تسهیلات‌ مالی‌، صدور سهام‌ و اوراق‌ مشارکت‌ و سایر راههای‌ تأمین ‌مالی‌

دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ با ماهیت‌ تأمین‌ مالی‌ از یا به‌ واحدهای‌ سرمایه‌پذیری‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ در آنها به‌ روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در حسابها انعکاس‌ یافته‌ است‌ به‌ طور جداگانه‌ تحت‌ همین‌ سرفصل‌ اصلی‌ نمایش‌ می‌یابد.

مثال :

فعالیت های عملیاتی : 

وجوه نقد دریافتی از مشتریان                                         ۷۵۰۰۰

پیش دریافت از مشتریان                                              ۱۲۰۰۰۰

وجوه نقد پرداختی به فروشندگان                                (۱۱۰۰۰۰)

وجوه نقد پرداختی به کارکنان                                      (۶۰۰۰۰)

مزایای پایان خدمت پرداختی به کارکنان                           (۸۰۰)

سایر وجوه نقد پرداختی                                          (۱۲۰۰۰)

جریان خالص خروج وجه نقد در ارتباط با عملیات متوقف شده(۱۰۰۰)

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی                                ۱۱۲۰۰

بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

سود تضمین شده دریافتی                                             ۵۰۰

سود تضمین شده پرداختی                                         (۲۰۰۰)

حصه اقساط پرداختی                                                 (۴۰۰)

سود سهام دریافتی از شرکتهای وابسته                       ۲۰

سود سهام پرداختی                                                (۲۷۰۰)

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی (۴۵۸۰)

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد پرداختی                                                                             (۲۹۰۰)

فعالیت سرمایه گذاری 

خرید دارایی‌ ثابت‌ مشهود                                             (۲۰۰۰)

خرید شرکت‌ فرعی‌ (پس‌ از کسر وجه نقد تحصیل‌ شده‌     (۱۸۰۰۰)

فروش‌ دارایی‌ ثابت‌ مشهود                                            ۵۰

فروش‌ بخشی‌ از عملیات‌ واحد تجاری                               ۹۰۰۰

فروش‌ سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت‌                                      ۲۰۰۰

ایجاد سپرده‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ بانکی‌                     (۲۰۰۰)

جریان‌ خالص‌ خروج‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌                              (۱۰۹۵۰)

جریان‌ خالص‌ خروج‌ وجه نقد قبل‌ از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌                                    ۷۲۳۰

فعالیت تامین مالی 

وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه                                    ۵۰۰۰

دریافت تسهیلات مالی                                                    ۳۶۰۰

خالص‌ تسهیلات‌ مالی‌ دریافتی‌ (سررسید کمتر از سه‌ماه‌)       ۴۰۰۰

بازپرداخت‌ تسهیلات‌ مالی‌                                               (۹۰۰)

حصه‌ اصل‌ اقساط‌ پرداختی‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌                  (۱۲۰۰)

جریان‌ خالص‌ ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌                              ۱۰۵۰۰

خالص‌ افزایش‌ در وجه نقد                                                   ۳۲۷۰

مانده‌ وجه نقد در آغاز سال                                                  ۱۰۰

تأثیر تغییرات‌ نرخ‌ ارز                                                      (  ۱۵۰)

مانده‌ وجه نقد در پایان‌ سال‌                                                                   ۳۲۲۰

2 نظر

  1. BHWBHW:

    I was able to find good information from your blog posts.

  2. manicuremanicure:

    I do consider all the ideas you have presented in your post. They're very convincing and will definitely work. Still, the posts are very brief for novices. May just you please extend them a little from next time? Thanks for the post.


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />