Quantcast

آیا شما قادر هستید فیش حقوقی محاسبه و ارائه ننمایید

آیا شما قادر هستید فیش حقوقی محاسبه و ارائه ننمایید

 

فیش حقوقی

سلام کاربر عزیز دیاکو 

شاید چندین بار قوانین کار مربوط به  حقوق و دستمزد را دیده باشید ولی حتی یکبار هم آن را بطور کامل مطالعه نکردید همین موضوع باعث بروز مشکلاتی برای شما می گردد پیشنهاد من به شما حسابدار محترم که تازه وارد بازار کار شده اید این است یکبار با توجه کامل قوانین را مطالعه و بررسی نمایید و حتی الامکان  با علم و دانسته های خود یک فیش حقوقی در اکسل طراحی نمایید با این کار علاوه بر افزایش یادگیری می توانید خود را از بسیاری از مشکلات و ابهامات برهانید.

ما امروز تصمیم گرفتیم قوانین کار را به زبانی ساده برای شما بیان کنیم تا بتوانیم در زمان محاسبه حقوق و دستمزد به شما کمکی کرده باشیم

 ۱۴٫۵۸۶٫۹۱۹

قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد :

عبارت است از وجوه نقد یا غیر نقد یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود . اگر مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد مزد ساعتی و در صورتی که براساس میزان انجام کار یا محصول باشد، کارمزد و چنان چه بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده در زمان معین باشد کارمزد ساعتی نامیده می شود .

حقوق پایه (حقوق مبنا):

حقوقی است که با رعایت قانون کار برای کارگران رسمی( و یا به وسیله عقد قراردادی که مغایر قانون کار نباشد )برای کارگران قراردادی برای انجام یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولا ماهانه پرداخت می شود.

نکته: مزایای رفاهی و انگیزه ای مثل : کمک هزینه مسکن، خواربار، حق اولاد  و عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سهم از سود سالانه  جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

نکته: در ماههای ۳۱ روزه، حقوق و مزایا باید بر اساس ۳۱ روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

مدت کار:

مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. ساعات کار موظف کارگران نباید از ۸ ساعت در شبانه روز تجاوز کند. البته کارفرما با توافق کارگران یا نمایندگان قانونی آنها می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها بیشتر از این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار در هفته از ۴۴ ساعت بیشتر نشود. ( ساعت کار موظف در هفته برای هر دو بخش دولتی و غیر دولتی یکسان است (.

نکته : به طور متوسط میزان ساعت کار موظف کارگر در هر روز کاری معادل ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه یعنی ۷/۳۳ ساعت خواهد بود ۴۴÷۷=۳۳٫۷

نکته :  در مشاغل سخت و زیان آور و زیر زمینی، ساعات کار موظف نباید از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

کار روز و کار شب:

کار روز، کاری است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ باشد، یعنی مجموع کار صبح و عصر. کار صبح از ۶ بامداد تا ۱۴، کار عصر از ۱۴ تا ۲۲کار شب، کاری است که زمان انجام آن از ساعت ۲۲ تا ۶ باشد

نکته: برای هر ساعت کار در شب به کار گرانی که نوبت کار نباشند ۳۵ درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی پرداخت می شود.

کار مختلط:

کارهایی هستند که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی در شب واقع شود در کارهای مختلط، ساعاتی که در شب واقع می گردد مشمول ۳۵ درصد فوق العاده شب کاری می گردد.

 

کار نوبتی:

عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود. کار گرانی که در طول ماه به طور نوبتی کار می کنند و نوبت های کارشان در صبح و عصر واقع شود ۱۱ درصد و چنان چه نوبت کارشان در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵ در صد و در صورتی که نوبت ها در صبح و عصر و شب باشد ۲۲/۵ درصد علاوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهند کرد

نکته: در کارهای نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و یا ۴۴ ساعت در هفته بیشتر شود ولی جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت بیشتر شود.

اضافه کاری:

انجام کار بیش از ساعات تعیین شده در قانون کار اضافه کاری نام دارد.

نکته: ارجاع کار اضافی به کار گرانی که کار شبانه یا کار سخت و زیان آور و زیر زمینی انجام می دهند ممنوع است.

در سایر مشاغل ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط زیر مجاز است:

الف) موافقت کارگر

ب)  پرداخت ۴۱ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی برای یک ساعت اضافه کار.

ج) ساعات اضافه کار در هر روز از ۴ ساعت بیشتر نشود. مگر در موارد استثنایی عیدی پاداش آخر سال کارگران مشمول قانون کار

عیدی و پاداش 

نکته : کلیه کار فرما یان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۱ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان در پایان هر سال نبایستی از معادل ۹۱ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.

حداقل دستمزد روزانه × ۶۱ = حداقل عیدی و پاداش آخر سال

حداقل دستمزد روزانه × ۹۱ = حداکثر عیدی و پاداش آخر سال

سنوات:  

مطابق با ماده ۲۴ قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

فوق العاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد.

نکته: در هر دو بخش دولتی و غیر دولتی تأمین وسیله یا هزینه رفت و برگشت و همچنین تأمین غذا و محل مناسب برای توقف شبانه در صورت ضرورت و یا هزینه آن به عهده کارفرما یا اداره متبوع خواهد بود.

حق اولاد (عائله مندی) :

حق اولاد در صورت داشتن شرایط زیر حداکثر تا ۲ فرزند قابل پرداخت است

۱-کارگر حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۱ روز کار ۲۴ ماه را داشته باشد

۲ – سن فرزندان پسر او از ۱۸ سال کمتر باشد ویا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل

۳- در اثر بیماری یا نقص عضو (معلولیت) طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشند

۴ – فرزند دختر تا قبل از ازدواج یا اشتغال. مبلغ حق اوالد برای هر فرزند معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه خواهد بود

عائله مندی :

در صورت داشتن بیش از یک همسر دائمی، حق عائله مندی فقط به یک همسر دائمی تعلق می گیرد. در صورت فوت همسر یا طلاق وی، پرداخت حق عائله مندی قطع می گردد.

تعطیلات و مرخصی ها :

روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد. در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه هایی که حسب نوع کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل هفتگی تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است. کارگرا نی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه ۴۰درصد اضافه بر مزد دریافت می کنند .

نکته : مرخصی کمتر از یک روز کار (مرخصی ساعتی) جزء مرخصی استحقاقی منظور می گردد. کسورات حقوق و دستمزد :

بطور کلی به کسورات توافقی و کسورات قانونی تقسیم می شوند.

کسورات توافقی : مبالغی که طبق قرارداد یا توافق بین کارگر و کارفرما در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کارگر یا کارمند کسر می گردد . برخی از کسورات توافقی( ۱ اقساط وام مسکن ۲)  اقساط وام ضروری ۳)  بدهی به شرکت تعاونی ۴) مساعده ۵ ) پیش پرداخت ها ۶) پس انداز سهم کارگر یا کارمند ۷ ) حق عضویت ها ۸)صندوق تعاون، انجمن ها وصندوق ذخیره کارکنان دولت

مساعده: بخشی از حقوق است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارکنان به آنان پرداخت میشود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد همان ماه به طور کامل از حقوق آنها کسر می گردد

کسورات قانونی: مبالغی است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط و بر اساس مصوبه های قانونی یا به حکم دادگاه از حقوق کارکنان کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت می نماید. کسورات قانونی اساسی به این شرح است۱ ) بیمه اجتماعی سهم کارگر در بخش خصوصی و سرانه بیمه بابت بیمه شده اصلی وافراد تبعی درجه ۱ در بخش دولتی۲)  مالیات حقوق و دستمزد بدهی کارگر به صندوق وام ۳)  حق بازنشستگی

حق بیمه :

و جو هی است که به حکم قانون تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد. مجموع حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی معادل     ۳۰% حقوق و دستمزد مشمول بیمه می باشد. که۷% آن بیمه تأمین اجتماعی سهم کارگر و۲۰% بیمه اجتماعی سهم کارفرما و ۳%  بیمه بیکاری سهم کارفرما است۷ % سهم کارگر به عنوان یکی از کسورات حقوق و دستمزد از حقوق و دستمزد ناخالص کارگر کسر می گردد. و ۲۳% دیگر فقط برمبنای حقوق و دستمزد مشمول بیمه کارگر محاسبه می گردد و به عنوان یکی از هزینه های کارفرما شناسائی و در دفاتر ثبت می گردد

ثبت لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی

هزینه حقوق و دستمزد   ***

۲۳% سهم کارفرما  ***

۳۰% بیمه تامین اجتماعی ***

مالیات پرداختنی  ***

حقوق پرداختنی  ***

برای محاسبه ی حقوق پرداختنی از حقوق کسورات بالا را کسر می کنیم تا خالص آن بدست آید

 

برای مثال:

شرکت تولیدی پاریس با ۱۲ پرسنل در پایان هر ماه به محاسبه حقوق و دستمزد کارگران خود می پردازد، اطلاعات یکی از کارگران خود(آقای حسینی) به شرح ذیل می باشد:

از ۳۱ یکروز کارکرد عادی خرداد ماه۹۴ تعداد ۲۶ روز کارکرد عادی، ۳ روز مرخصی استحقاقی، ۲ روز غیبت داشته است، ۳۳ ساعت اضافه کاری، براساس نظر مدیریت مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان پاداش به ایشان تعلق گرفته است، از جمله هزینه های دیگر ایاب و ذهاب و حق جذب بوده که به ترتیب به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال و ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد. آقای حسینی متاهل و دارای ۳ فرزند می باشد. در ضمن ایشان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی شرکت پاریس هستند.

مطلوب است:

۱- محاسبه حقوق و دستمزد قبل از کسورات قانونی

۲- محاسبه خالص دریافتی کارگر

جواب:

نکته: طیق قانون اداره کار هر بنگاه اقتصادی که کمتر از ۹ پرسنل داشته باشد به هر یک از پرسنل ۲۱ روز و ۴ جمعه که جمعا ۲۵ روز می باشد در سال مرخصی تعلق می گیرد، همچنین هر بنگاه اقتصادی که از ۹ نفر به بالا پرسنل دارد به هر پرسنل ۲۶ روز به همراه ۴ جمعه که جمعا ۳۰ روز می باشد در سال مرخصی تعلق می گیرد، لذا در مثال فوق شرکت پاریس ۱۲ پرسنل دارد که به هر یک ۲۶ روز مرخصی در سال تعلق می گیرد، پس با توجه به نکته فوق آقای حسینی از ۲۶ روز مرخصی استحقاقی خود تعداد ۳ روز مرخصی استفاده کرده است که به کارکرد عادی آن ماه اضافه می شود.

(بازخرید مرخصی=مرخصی استفاده شده-کل مرخصی تعلق گرفته) در زمان تسویه حساب مورد محاسبه قرار می گیرد

کارکرد کل(کارکرد عادی+مرخصی+غیبت)*حداقل حقوق روزانه(طبق قانون اداره کار در سال۹۴)= حقوق ماهانه

۳۱*۲۳۷٫۴۷۵=۷٫۳۶۱٫۷۲۵   ریال

تعداد روز غیبت*(حداقل حقوق روزانه+(۶/حداقل حقوق روزانه)= کسورات غیبت

۲*(۲۳۷٫۴۷۵+(۲۳۷٫۴۷۵/۶)) = ۵۵۴٫۱۰۸  ریال

تعداد اولاد*(۳*حداقل حقوق روزانه)=حق اولاد

۲*(۳*۲۳۷٫۴۷۵)=۱٫۴۲۴٫۸۵۰  ریال

نکته: طبق فانون اداره کار تنها به دو نفر از اولاد پرسنل حق اولاد پرداخت می شود.

حق بن و خواربار در سال۹۴ = ۱٫۱۰۰٫۰۰۰  ریال

حق مسکن در سال۹۴ = ۴۰۰٫۰۰۰  ریال

تعداد ساعت اضاف کاری*۴۰ درصد ساعت کارکرد روزانه*(ساعت کارکرد روزانه(۷٫۳۳)/حداقل حقوق روزانه)= اضافه کاری

۳۳*۱٫۴۰*(۲۳۷٫۴۷۵/۷٫۳۳)=۱٫۴۹۶٫۷۷۳ ریال

پاداش = ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

هزینه ایاب و ذهاب= ۲۵۰٫۰۰۰  ریال

حق جذب = ۲٫۲۰۰٫۰۰۰  ریال

(حداقل حقوق روزانه*۳۱) + حق بن و خواروبار*۲۰ % = حق بیمه سهم کارفرما

(حداقل حقوق روزانه*۳۱) + حق بن و خواروبار*۳ % = حق بیمه سهم بیمه بیکاری

(حداقل حقوق روزانه*۳۱) + حق بن و خواروبار*۷ % = حق بیمه سهم کارگر

(۲۳۷٫۴۷۵*۳۱)+۱٫۱۰۰٫۰۰۰*۲۰%= ۱٫۶۹۲٫۳۴۵

(۲۳۷٫۴۷۵*۳۱)+۱٫۱۰۰٫۰۰۰*۳%= ۲۵۳٫۸۵۲

(۲۳۷٫۴۷۵*۳۱)+۱٫۱۰۰٫۰۰۰*۷%= ۵۹۲٫۳۲۱

 

حقوق پرداختی + سایر مزایا (حق خواروبار+حق مسکن+اضافه کاری+حق اولاد+پاداش+حق جذب+ایاب و ذهاب) – کسورات قانونی(حق بیمه کارگر+مالیات حقوق+غیبت)=جمع کل پرداختنی

۷٫۳۶۱٫۷۲۵+(۲۵۰٫۰۰۰+۲٫۲۰۰٫۰۰۰+۱٫۵۰۰٫۰۰۰+۱٫۴۲۴٫۸۵۰+۱٫۴۹۶٫۷۷۳+۴۰۰٫۰۰۰+۱٫۱۰۰٫۰۰۰)-(۵۵۴٫۱۰۸+۰+۵۹۲٫۳۲۱)=

3 نظر

  1. BHWBHW:

    I will right away snatch your rss feed as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly let me understand so that I could subscribe. Thanks.

  2. manicuremanicure:

    It's going to be ending of mine day, except before finish I am reading this impressive article to increase my knowledge.

  3. NovellaNovella:

    I'm not sure where you're getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this information for my mission.


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />