Quantcast

تاریخچه حسابرسی در ایران

تاریخچه حسابرسی در ایران

حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته، عمر نسبتا کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد. اما همزمان با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است.

فرایند تکاملی حسابرسی با بکارگیری علوم و فنونی مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید، حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است. علاوه بر وضع قوانین و مقررات فعالیت های اقتصادی، قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است.

نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد قانون تجارت مصوب 1311 است که طی آن مقرر شد مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس جهت رسیدگی به حساب ها و اسناد و مدارک شرکت انتخاب نماید.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شرکت ها بپذیرد و برای تشخیص مالیات نیاز به رسیدگی دفاتر مؤدی نخواهد بود.

علیرغم این حکم صریح قانون، اقدام عملی قابل ذکر در تشکیل مراجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی 1335 این حکم عینا تکرار شد و آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده سال 1342 تهیه و تصویب شد، ولی سابقه فعالیت موثری از این انجمن در دست نیست.

با تصویب قانون مالیات های مستقیم سال 1345 عملاً تکیه گاه قانون انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت به منظور تعیین و معرفی حسابدارن رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد مالیاتی، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند.

اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکت های سهامی) مصوب 1347، شرکت های سهامی عام را مکلف کرد به صورت های مالی خود گزارش حسابداران رسمی را ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حساب های شرکت، گواهی نمایند صورت های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح نشان می دهد. به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکت های سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی پیدا کرد.

در سال 1350 شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید.

با وجود الزامات قانونی مختلف، حسابداری در دوره مورد بحث به کندی جای پایی در جامعه ایران باز کرد. اما پیش از آن که به عنوان یک نهاد کلی در قالب شرایط اقتصادی اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاکم بر فعالیت ها و واحدهای اقتصادی ساز و کار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت قرار گرفت. در این دوره از لحاظ ایجاد مؤسسات، تشکل حسابداران حرفه ای و بکارگیری و تکنیک های جدید حسابرسی، پیشرفت هایی حاصل شد اما از لحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه ای، تدوین استانداردها در ایران موفقیتی بدست نیامد.

در سال 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی که به مصادره شرکت های متعلق به برخی سرمایه داران، ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها و انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از این واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسی خارجی با اشکالات جدی روبرو شد. در سال 1359، در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملاً منحل گردید و تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند.

تشکیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی شاهد در سالهای 1359 تا 1362 ناشی از این نیاز بود.

در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان در سال 1366، مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد.

در سال 1372 قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، دولت می تواند حسب مورد نیاز از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت های غیرسهامی و شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نماید. ضمناً در قانون فوق پیش بینی شده است که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت بر کار حسابداران رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل گردد.

در سال 74 آیین نامه «تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیات محترم وزیران رسید و متعاقب آن هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و معرفی گردید و این هیات فعالیت خود را با بررسی پرونده های متقاضیان عنوان حسابدار رسمی در دستور کار خود قرار داد.

در سال 1375 وزیر اقتصاد و دارایی هیاتی 10 نفره را به عنوان نخستین حسابداران رسمی معرفی نمودند که ظرف شش ماه اساسنامه جامعه مزبور را تهیه نمایند. در شهریور سال 78 اساسنامه به تصویب هیات وزیران رسید.

نخستین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در دوم شهریور ماه 82 با هدف انتخاب اعضای شورای عالی تشکیل و با پیام رییس جمهور فرزانه جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید محمد خاتمی که توسط جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قرائت شد، افتتاح گردید. در این جلسه 11 نفر اعضای شورای عالی و 3 نفر اعضای علی البدل توسط رای مستقیم اعضای جامعه انتخاب شدند و فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران رسماً آغاز شد

XX

خدمات
 
 

گروه حسابداران و حسابرسان تراز ارقام دانا با استفاده از تجربیات و سوابق مفید کارشناسان خود آماده همکاری در ارائه خدمات به اشخاص حقوقی و حقیقی به شرح ذیل می باشد .

 

خدمات سایر امور اداری مرتبط

 

- پلمپ دفاتر قانونی .

 

- تشکیل پرونده سازمان تأمین اجتماعی.

 

- تشکیل پرونده مالیات بر عملکرد .

 

- تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده .

 

- دریافت کد اقتصادی جدید.

 

- دریافت و تمدید گواهی ارزش افزوده.

 

- و موارد مرتبط.

XXاصلاحیه قانون نظام مالیاتی حسابرسان رسمی از حسابرسی مالیاتی حذف شدند و انجام این نوع حسابرسی توسط سازمان مالیاتی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، در این اصلاحیه که فقط ماده 169 آن به دلیل اجازه ورود سازمان مالیاتی به اطلاعات شخصی افراد از جمله اطلاعات حساب بانکی خبرساز شد، اصلاحات وسیع دیگری هم صورت گرفته شده که کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است. از جمله این اصلاحات عدم حسابرسی مالیاتی توسط حسابرسان رسمی است.

محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان مالیاتی در گفتگو با تابناک اقتصادی، این بند را توضیح داد و گفت: حسابرسان رسمی تا پایان عملکرد 93 علاوه بر حسابرسی مالی سازمان، حسابرسی مالیاتی را نیز انجام می‌دادند اما از زمان اجرای قانون جدید یعنی از ابتدای سال آینده این وظیفه برعهده خود سازمان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به جایگزینی سیستم در این بخش اظهار کرد: از طریق سیستم ایجاد شده خود سازمان می‌تواند حسابرسی مالیاتی را انجام دهد.

پناهی به این موضوع نیز اشاره کرد که حسابرسان برای تفکیک حسابرسی مالی و مالیاتی و برداشته شدن تکلیف حسابرسی مالیاتی از دوششان ابراز تمایل کردند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پیش از تدوین این قانون با جامعه حسابرسان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بود، متذکر شد: وقتی به سمت حسابرسی سیستمی برویم به خودی خود هزینه‌ها نیز کاهش می‌یابد، لذا حذف حسابرسان از حسابرسی‌های مالیاتی می‌تواند در راستای صرفه جویی هزینه ها تلقی شود.

گفت‌وگوی تلفنی ظریف و لاوروف درباره سوریه
اعضای ۱+۵ خواستار بسته شدن PMD شدند
امریکا مرگ یکی از رهبران ارشد داعش را در لیبی تائید کرد
قبرس ممکن است اجازه استفاده از تاسیسات نظامی اش را به روسیه بدهد
حذف 80 عنوان کتاب دینی از مدارس عربستان
نتانیاهو رییس جدید موساد را منصوب کرد
سازمان بدر خواستار تظاهرات حمایت از تمامیت ارضی عراق شد
داعش دهها نفر از نیروهای بیداری عراق را در کرکوک ربود
روسیه حضور نظامی ترکیه در خاک عراق را به شورای امنیت ارجاع می دهد
استاندار حمص: آشتی در الوعر طرحی سوری - سوری است
دونالد ترامپ خواستار ممانعت از ورود مسلمانان به آمریکا شد!
دستگیری 98 نفر به اتهام اهانت به اردوغان
محورهای مسدود کشور اعلام شد
سید علی ضیاء برمی‌گردد
محور کرج - چالوس مسدود شد
 
پربازدید ها پربحث ترین عناوین

شکافتن بخیه‌های بیمار خردسال به خاطر 150 هزار تومان!

کشف یک جنگل در سیاره مریخ!

وزیر در اومد از حموم!

ویدیوی ضرب شست روسیه به آمریکا / رباخواری با سود سه دهم درصدی! / فیتیله‌ای‌ها کارتون خواب شدند / ویدیوهای حملات تازه داعش در آمریکا

وقتی یک سخنگو، رئیس جمهور ایران را به چالش می کشد!

بزرگترین پرچم داعش سرنگون شد

واکنش ترکیه به اقدام نظامی روس در تنگه بسفر

تصاویر بمب ۲۱ کیلویی ایرانشهر

روش‌های جدید اعدام داعش در یمن

ماجرای تماس تلفنی قاسم سلیمانی برای نجات گروگان های ایرانی/گله شرابی پادشاه عربستان از احمدی نژاد/ مخالفت احمدی نژاد با عراقچی

تعقیب پسر اردوغان در ایتالیا به اتهام پولشویی / مردی که برای عفو قاتل برادرش جنگید! / روایت بنیامین بهادری از تست عجیب مهرجویی

عکس نخست‌وزیر هند جنجالی شد!

ماجرای شایعه ربایش خبرنگار صدا و سیما در عراق توسط داعش

هوسرانی زن و مرد قاتل پای چوبه دار پایان یافت

از شکافتن بخیه چانه کودک خمینی شهری چه نتیجه‌ای باید گرفت؟

 
 
 

کاربر گرامی!

خواهشمند است جهت ارتباط با آگهی دهنده و کسب اطلاعات بیشتر، از اطلاعات تماس موجود در خود آگهی، شامل شماره تلفن، نشانی، ایمیل و وبسایت آن، استفاده نمایید.

«آفتاب» هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

آگهی های موجود در «آفتاب» توسط اشخاص و شرکت هایی درج می شوند که هیچ نوع رابطه ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند.

مسئولیت مستقیم آگهی ها، با آگهی دهندگان آن می باشد و صحت و سقم آن توسط «آفتاب» ادعا و یا تضمین نمی شود.

وبگردی وبگردی

 • نگهداری از کودک و سالمند
 • حمام آفتاب در جزیره بالی
 • انواع ریزش مو و درمان آنها
 • داروی گیاهی برای ریزش مو
 • رژیم غذایی مناسب برای جلوگیری از ریزش مو
 • شهر باغ ها
 • 30 ایده کوچک و جالب برای خاص تر کردن عروسی
 • ساحل درمانی در تفلیس
 • طرح استعدادیابی و حمایت از بهترین استعداد در راستای حمایت از کودکان مستعد ۵ تا ۱۴ سال
 • تقویت کننده مو گیاهی
 • مسافرت به ترکیه
 • تعریف از تجربیات لذت‌بخش در سفر به چیانگ‌مای
 • چرا توکیو به شهر غذا معروف است؟
 • کشور جزیره ها
 • هدیه ای زیبا برای همسرتان
 • پیشنهاد سفرهای ویژه برای خانم های بد سفر
 • چند دلیل عجیب چاق شدن در این سفرها
 • مدل آرایش اروپایی و لایت 2016
 • مدل ژست عکس عروسی متفاوت و خاص
 • چگونه همراه همه اعضای خانواده تان با هم از یک موسیقی لذت ببرید
 • 50 راه برای کم کردن هزینه های عروسی
 • تجربه ای متفاوت از ورود حیوانات به منزلتان
 • به جنگ ریزش مو برویم!
 • چند جایی که قبل از نابودی باید ببینید
 • در مالزی چی بخوریم؟
 • برترین برند
 • گردشگری به سبک هالووین
 • تمیز نظیف وزین منزل
 • چگونگی شروع یک سفر عاشقانه
 • من با دوستام تو با دوستات!!!
 • چرا پارسال این برند برنده شد؟
 • سفر ایران
 • چطور ماه عسلتان را رویایی کنید؟
 • مسافرت شمال
 • با فرهنگ کارت دانشجوی بانک ملت ،از تخفیف دانشجویی استفاده کنید!
 • چطور موسیقی را با روحمان لمس کنیم
 • پارکی با مجسمه های ترسناک در ایرلند
 • نظافت راه پله ها
 • مدل آرایش عروس
 • خرید ارز مسافرتی
 • شهرهای مشهور زیرزمینی
 • چطور صدای دریا در تمام فضای منزل شنیده شود؟!!!
 • ایده های جالب مخصوص روز ولنتاین
 • اروپا را 10 بار در مارسی ببینید
 • برند برتر
 • به جزیره توریستی قبرس خوش آمدید!
 • آنچه باید قبل از عروس شدن بدانید!
 • رضا عطاران و همسرش زیر برف در آلمان
 • گذری در بزرگترین شهر دنیا
 • اولین تلویزیون منحنی در ایران
Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />