Quantcast

کنترل و مدیریت پول سحر

کنترل و مدیریت پول سحرکنترل و مدیریت پول سحر

 

نمای کلی

 

نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر، نرم افزاری است در خصوص امور مالی شخصی شما. این نرم افزار به شما کمک خواهد کرد درآمد ها و هزینه های خود را کنترل و مدیریت کنید. با استفاده از این نرم افزار می توانید درآمد ها و هزینه های خود را به تفکیک و با گروه بندی های مورد نظرتان ثبت نمایید. همچنین گزارشات و نمودار های زیادی در نرم افزار وجود دارد که شما در کنترل و مدیریت دخل و خرج شخصی خودتان یاری می دهد. با استفاده از این نرم افزار می توانید تمامی فعالیت های مالی شخصی خود را ثبت نمایید و به تفکیک از آنها گزارش تهیه کنید. نرم افزار دارای واسط کاربری و عملیاتی ساده و قابل فهم است. در صورتی که می توانید با رایانه های شخصی کار کنید، مشکلی برای کار با این نرم افزار نخواهید داشت. با توجه به این نکته که این نرم افزار هر روز پیش روی شما قرار خواهد گرفت، قابلیت تغییر پوسته نرم افزار تنوع جالبی را برای شما ایجاد خواهد کرد.

 

امکانات کلی

 

 • قابل فهم، ساده و سریع.
 • امکان ایجاد حساب ها و طرف حساب های نامحدود.
 • امکان ایجاد گروه های هزینه و درآمد به صورت درختی.
 • امکان تخصیص بودجه جهت گروه های هزینه.
 • امکان مدیریت حساب های بانکی، دسته چک ها و چک های پرداختی.
 • امکان مدیریت وام ها و اقساط
 • امکان تعریف افراد خانواده.
 • امکان برچسب گذاری تراکنش ها.
 • امکان دسته بندی مخارج به عنوان خرج اضافه و یا خرج صحیح!
 • امکان یادآوری موعد چک های پرداختی و سررسید اقساط وام ها.
 • امکان نصب نرم افزار بر روی USB Memory ها(فقط نسخه های رایگان)
 • امکان دریافت نسخه پشتیبان.
 • امکان ارسال و دریافت اطلاعات.
 • امکان تغییر پوسته نرم افزار همراه با ۱۰ پوسته جدید.
 • امکان نمایش اطلاعات در بازه زمانی "سال جاری" در فرم اصلی و تمامی گزارشات.
 • امکان نمایش دیوان حافظ به صفحه اصلی نرم افزار.
 • امکان دریافت خبرنامه ها در خود نرم افزار.
 • امکان ذخیره پیغام های خطا جهت بهبود پشتیبانی نرم افزار.
 • امکان استفاده کردن از ماشین حساب در محاسبه و ثبت مبلغ تراکنش.
 • امکان مشخص کردن مبلغ مانده از قبل جهت طرف حساب ها در زمان ایجاد.
 • امکان تنظیم نرم افزار جهت یادآوری تهیه نسخه پشتیبان هنگام خروج از نرم افزار.
 • پشتیبانی و بروز رسانی مشکلات احتمالی.
 • نمایش مانده هر حساب در تاریخ های مختلف.
 • گزارشات قابل درک تنها با یک کلیک.
 • دارای گزارشات نموداری جهت مقایسه بهتر حساب ها، درآمد ها و هزینه ها.

 

تغییرات نسخه 2.7

 

 • اضافه شدن نمای نمودار شامل:
  • نمودار درآمد های ماه جاری به تفکیک روز.
  • نمودار هزینه های ماه جاری به تفکیک روز.
  • نمودار درامد های ماه جاری به تفکیک گروه.
  • نمودار هزینه های ماه جاری به تفکیک گروه.
 • اضافه شدن نمای مجموع (آنالیز).
  • نمایش مجموع درآمد ها و هزینه های ماه.
  • نمایش نسبت هزینه به درآمد.
  • نمایش میزان مبلغ باقیمانده از درآمد جهت پس انداز.
  • مقایسه هزینه و درآمد ها با ماه قبل.
  • نمایش لیست چک های قابل  پرداخت در ماه جاری.
  • نمایش لیست اقساط قابل پرداخت در ماه جاری.
  • نمایش میانگین هزینه و درآمد به روز در ماه جاری.
  • نمایش نمودار 5 گروه پردرآمد و پر هزینه.
 • اضافه شدن نمای جستجوی حرفه ای. امکان جستجوی تراکنش ها بر اساس:اضافه شدن گزارش وام ها و وضعیت اقساط.
  • دریافت کننده  و  پرداخت کننده.
  • نوع تراکنش و نوع هزینه.
  • تاریخ تراکنش و مبلغ تراکنش.
  • شرح تراکنش.
  • برچسب ها و افراد خانواده.
 • اضافه شدن گزارش از قسط های معوق.
 • اضافه شدن نمودار مقایسه ای افراد خانواده.
 • اضافه شدن نمودار مقایسه ای برچسب ها.
 • اضافه شدن امکان انتخاب قالب جدید و یا قالب قدیم.
 • اضافه شدن جملات مفید مدیریتی به جای فال حافظ.
 • نمایش صورتک افراد خانواده و برچسب ها در صفحه اصلی.
 • رفع مشکل نمودار ها مقایسه ای هزینه ها و درآمد های ماهانه.
 • رفع مشکل فعال ماندن یادآوری بعد از پاس شدن چک.

 

تغییرات اساسی نسخه 2

 

 • رفع مشکل انگلیسی شدن صفحه کلید.
 • اضافه شدن امکان تعریف افراد خانواده.
 • اضافه شدن امکان برچسب گذاری تراکنش ها.
 • اضافه شدن امکان مشخص نمودن نوع طرف حساب (نقدی، بانکی و ...).
 • رفع مشکل تراکنش های هزینه و درآمد به هنگامی که دریافت کننده و پرداخت کننده انتخاب شده باشد.
 • اضافه شدن فضای توضیحات تراکنش ها به 3000 کاراکتر.
 • اضافه شدن امکان دسته بندی مخارج به عنوان خرج اضافه و یا خرج صحیح!
 • اضافه شدن امکان تعریف دسته چک های حساب های بانکی
 • امکان ثبت و مدیریت وام ها اقساط.
 • امکان ثبت چک ها پرداختی مشخص نمودن وضعیت آن (پاس شده، باطل شده، برگشت شده)
 • امکان یادآوری موعد چک های پرداختی و سررسید اقساط وام ها.
 • امکان تغییر عنوان گزارشات.
 • بهینه سازی نمودار ها و گزارشات.
 • اضافه شدن گزارش از تراز کلیه طرف حساب ها.
 • اضافه شدن امکان گزارش از تمامی هزینه ها و درآمد ها بدون انتخاب گروه.
 • اضافه شدن امکان جستجوی طرف حساب ها در فرم اصلی نرم افزار.
 • گزارش از خرج های اضافی یا خرج های صحیح.
 • گزارش از دریافت و پرداخت های افراد خانواده به تفکیک.
 • گزارش از دریافت و پرداخت های برچسب ها.
 • فارسی شدن اعداد در گزارشات.


دریافت نسخه 2.7

 

 

 کنترل و مدیریت پول سحر

 

نمای کلی

 

نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر، نرم افزاری است در خصوص امور مالی شخصی شما. این نرم افزار به شما کمک خواهد کرد درآمد ها و هزینه های خود را کنترل و مدیریت کنید. با استفاده از این نرم افزار می توانید درآمد ها و هزینه های خود را به تفکیک و با گروه بندی های مورد نظرتان ثبت نمایید. همچنین گزارشات و نمودار های زیادی در نرم افزار وجود دارد که شما در کنترل و مدیریت دخل و خرج شخصی خودتان یاری می دهد. با استفاده از این نرم افزار می توانید تمامی فعالیت های مالی شخصی خود را ثبت نمایید و به تفکیک از آنها گزارش تهیه کنید. نرم افزار دارای واسط کاربری و عملیاتی ساده و قابل فهم است. در صورتی که می توانید با رایانه های شخصی کار کنید، مشکلی برای کار با این نرم افزار نخواهید داشت. با توجه به این نکته که این نرم افزار هر روز پیش روی شما قرار خواهد گرفت، قابلیت تغییر پوسته نرم افزار تنوع جالبی را برای شما ایجاد خواهد کرد.

 

امکانات کلی

 

 • قابل فهم، ساده و سریع.
 • امکان ایجاد حساب ها و طرف حساب های نامحدود.
 • امکان ایجاد گروه های هزینه و درآمد به صورت درختی.
 • امکان تخصیص بودجه جهت گروه های هزینه.
 • امکان مدیریت حساب های بانکی، دسته چک ها و چک های پرداختی.
 • امکان مدیریت وام ها و اقساط
 • امکان تعریف افراد خانواده.
 • امکان برچسب گذاری تراکنش ها.
 • امکان دسته بندی مخارج به عنوان خرج اضافه و یا خرج صحیح!
 • امکان یادآوری موعد چک های پرداختی و سررسید اقساط وام ها.
 • امکان نصب نرم افزار بر روی USB Memory ها(فقط نسخه های رایگان)
 • امکان دریافت نسخه پشتیبان.
 • امکان ارسال و دریافت اطلاعات.
 • امکان تغییر پوسته نرم افزار همراه با ۱۰ پوسته جدید.
 • امکان نمایش اطلاعات در بازه زمانی "سال جاری" در فرم اصلی و تمامی گزارشات.
 • امکان نمایش دیوان حافظ به صفحه اصلی نرم افزار.
 • امکان دریافت خبرنامه ها در خود نرم افزار.
 • امکان ذخیره پیغام های خطا جهت بهبود پشتیبانی نرم افزار.
 • امکان استفاده کردن از ماشین حساب در محاسبه و ثبت مبلغ تراکنش.
 • امکان مشخص کردن مبلغ مانده از قبل جهت طرف حساب ها در زمان ایجاد.
 • امکان تنظیم نرم افزار جهت یادآوری تهیه نسخه پشتیبان هنگام خروج از نرم افزار.
 • پشتیبانی و بروز رسانی مشکلات احتمالی.
 • نمایش مانده هر حساب در تاریخ های مختلف.
 • گزارشات قابل درک تنها با یک کلیک.
 • دارای گزارشات نموداری جهت مقایسه بهتر حساب ها، درآمد ها و هزینه ها.

 

تغییرات نسخه 2.7

 

 • اضافه شدن نمای نمودار شامل:
  • نمودار درآمد های ماه جاری به تفکیک روز.
  • نمودار هزینه های ماه جاری به تفکیک روز.
  • نمودار درامد های ماه جاری به تفکیک گروه.
  • نمودار هزینه های ماه جاری به تفکیک گروه.
 • اضافه شدن نمای مجموع (آنالیز).
  • نمایش مجموع درآمد ها و هزینه های ماه.
  • نمایش نسبت هزینه به درآمد.
  • نمایش میزان مبلغ باقیمانده از درآمد جهت پس انداز.
  • مقایسه هزینه و درآمد ها با ماه قبل.
  • نمایش لیست چک های قابل  پرداخت در ماه جاری.
  • نمایش لیست اقساط قابل پرداخت در ماه جاری.
  • نمایش میانگین هزینه و درآمد به روز در ماه جاری.
  • نمایش نمودار 5 گروه پردرآمد و پر هزینه.
 • اضافه شدن نمای جستجوی حرفه ای. امکان جستجوی تراکنش ها بر اساس:اضافه شدن گزارش وام ها و وضعیت اقساط.
  • دریافت کننده  و  پرداخت کننده.
  • نوع تراکنش و نوع هزینه.
  • تاریخ تراکنش و مبلغ تراکنش.
  • شرح تراکنش.
  • برچسب ها و افراد خانواده.
 • اضافه شدن گزارش از قسط های معوق.
 • اضافه شدن نمودار مقایسه ای افراد خانواده.
 • اضافه شدن نمودار مقایسه ای برچسب ها.
 • اضافه شدن امکان انتخاب قالب جدید و یا قالب قدیم.
 • اضافه شدن جملات مفید مدیریتی به جای فال حافظ.
 • نمایش صورتک افراد خانواده و برچسب ها در صفحه اصلی.
 • رفع مشکل نمودار ها مقایسه ای هزینه ها و درآمد های ماهانه.
 • رفع مشکل فعال ماندن یادآوری بعد از پاس شدن چک.

 

تغییرات اساسی نسخه 2

 

 • رفع مشکل انگلیسی شدن صفحه کلید.
 • اضافه شدن امکان تعریف افراد خانواده.
 • اضافه شدن امکان برچسب گذاری تراکنش ها.
 • اضافه شدن امکان مشخص نمودن نوع طرف حساب (نقدی، بانکی و ...).
 • رفع مشکل تراکنش های هزینه و درآمد به هنگامی که دریافت کننده و پرداخت کننده انتخاب شده باشد.
 • اضافه شدن فضای توضیحات تراکنش ها به 3000 کاراکتر.
 • اضافه شدن امکان دسته بندی مخارج به عنوان خرج اضافه و یا خرج صحیح!
 • اضافه شدن امکان تعریف دسته چک های حساب های بانکی
 • امکان ثبت و مدیریت وام ها اقساط.
 • امکان ثبت چک ها پرداختی مشخص نمودن وضعیت آن (پاس شده، باطل شده، برگشت شده)
 • امکان یادآوری موعد چک های پرداختی و سررسید اقساط وام ها.
 • امکان تغییر عنوان گزارشات.
 • بهینه سازی نمودار ها و گزارشات.
 • اضافه شدن گزارش از تراز کلیه طرف حساب ها.
 • اضافه شدن امکان گزارش از تمامی هزینه ها و درآمد ها بدون انتخاب گروه.
 • اضافه شدن امکان جستجوی طرف حساب ها در فرم اصلی نرم افزار.
 • گزارش از خرج های اضافی یا خرج های صحیح.
 • گزارش از دریافت و پرداخت های افراد خانواده به تفکیک.
 • گزارش از دریافت و پرداخت های برچسب ها.
 • فارسی شدن اعداد در گزارشات.


دریافت نسخه 2.7

   

2 نظر

 1. BHWBHW:

  fantastic issues altogether, you simply received a new reader. What might you suggest about your post that you just made a few days in the past? Any positive?

 2. manicuremanicure:

  Really when someone doesn't be aware of after that its up to other people that they will assist, so here it occurs.


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />