Quantcast

انواع تلفیق وتجزیه وتحلیل مالی

انواع تلفیق وتجزیه وتحلیل مالی

برای سال های بسیاری حسابداران اقدام به تعریف شرایط لازم برای تلفیق صورتهای مالی شرکت هایی که سهام شرکت های دیگر را دارند ، نموده اند.  استانداردهای حسابداری مالی (FASB) در سال ۱۹۹۱ ، یک بررسی غیر رسمی  با عنوان “سیاست تلفیق و روش ها” که لیستی از هفت موضوع اصلی و بسیاری از موضوع های فرعی دیگر است ، را صادر کرد.

موضوع ۱: ” چه شرط (ها) تعیین و یا نشان می دهد که یک شرکت فرعی باید با شرکت اصلی خود در صورتهای مالی تلفیقی ” قرار گیرد ؟دو عامل اصلی که به طور سنتی در تقاضا برای تلفیق در نظر گرفته میشوند ،عبارتند از:

الف.   درصد منافع مالکیت.

ب.     درصد و یا عدم کنترل.

یک  هدف  مقاله این است که  یک جایگزین عملی مفید برای درصد خاصی از مالکیت و به مقدار خاصی از کنترل   ارائه دهد .چه نوع از اطلاعات تلفیقی باید برای تحلیلگران مالی وقتی مالکیت سهام عادی یک شرکت فرعی کمتر از ۱۰۰ درصد است ، بایستی فراهم گردد ؟

در این مقاله آمده است که صورتهای مالی شرکت ها  ،که بر اساس نسبت تلفیق شده ، اطلاعات مالی مفید برای تحلیلگران مالی ارائه می کنند.

ppt-icon (1)

برای سال های بسیاری حسابداران اقدام به تعریف شرایط لازم برای تلفیق صورتهای مالی شرکت هایی که سهام شرکت های دیگر را دارند ، نموده اند.  استانداردهای حسابداری مالی (FASB) در سال ۱۹۹۱ ، یک بررسی غیر رسمی  با عنوان “سیاست تلفیق و روش ها” که لیستی از هفت موضوع اصلی و بسیاری از موضوع های فرعی دیگر است ، را صادر کرد.

موضوع ۱: ” چه شرط (ها) تعیین و یا نشان می دهد که یک شرکت فرعی باید با شرکت اصلی خود در صورتهای مالی تلفیقی ” قرار گیرد ؟دو عامل اصلی که به طور سنتی در تقاضا برای تلفیق در نظر گرفته میشوند ،عبارتند از:

الف.   درصد منافع مالکیت.

ب.     درصد و یا عدم کنترل.

یک  هدف  مقاله این است که  یک جایگزین عملی مفید برای درصد خاصی از مالکیت و به مقدار خاصی از کنترل   ارائه دهد .چه نوع از اطلاعات تلفیقی باید برای تحلیلگران مالی وقتی مالکیت سهام عادی یک شرکت فرعی کمتر از ۱۰۰ درصد است ، بایستی فراهم گردد ؟

در این مقاله آمده است که صورتهای مالی شرکت ها  ،که بر اساس نسبت تلفیق شده ، اطلاعات مالی مفید برای تحلیلگران مالی ارائه می کنند.

ppt-icon (1)

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />