Quantcast

معرفی موسسه

معرفی موسسه

موضوع فعالیت طبق اساسنامه موسسه، انجام کلیه خـدمات و مشاوره مـالی، حسابداری، مدیریت و مالیاتی از قبیل بازرسی قانونی، انجام رسیدگی و بررسی حسابها و اسناد و گزارشهای مالی، تجزیه و تحلیل و استقرار سیستم کنترلهای داخلی و مدیریتی، اصلاح حساب، تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشهای مالی و مدیریتی، تنظیم اظهارنامه های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده، ارائه مشاوره مالی و مالیاتی، انجام بررسیهای ویژه مالی و ... می باشد.

موسسه  دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را  با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند.

آدرس : تهران - خیابان شریعتی - خیابان ملک

تلفن تماس :

021-86025934

موبایل :09127947596  عامری

ایمیل :DiakoAcc@gmail.com

این موسسه از زمان شروع فعالیت تاکنون با اتکاء به دانش و سالها تجربه کاری مدیران و کادر حرفه ای خود، به طیف گسترده ای از شرکتهای ایرانی و خارجی که در بخشهای مختلف اقتصادی کشور منجمله، خدمات مهندسی، پیـمانکاری، تولیـدی و صنعتـی، بازرگــانی، خدماتی، مشاوره، انتشارات و . . . مشغول به فعالیت بوده اند، خدمات متنوع مالی منجمله حسابچاپ این صفحه رایگان می باشدداری،حسابرسی،اصلاح حساب، ایجاد و بهینه سازی سیستمهای موجود مالی، مشاوره مالی و مالیاتی و غیره ارائه نموده است.  . . .

 

 

       حسابها و اسناد پرداختنی- 300چاپ این صفحه رایگانچاپ این صفحه رایگان می باشد می باشدچاپ این صفحه رایگان می باشد0

-        طی رسیدگی صورت گرفته شرکت از بابت چکهای استردادی هیچ گونه اقدامی از قبیل (مهر باطل شد و یا پانچ نمودن چکها ) ننموده است .

-        طی رسیدگی صورت گرفته در برخی موارد مشاهده گردید اسناد و مدارک فاقد امضا مجاز ، فاقد رسید دریافت کننده و رسید پرداخت کننده وجه می باشد

-        طی رسیدگی صورت گرفته در برخی موارد رویت گردید که اسناد پرداختی به تاریخ سررسید وصول نگردیده است .

-        در برخی موارد رویت شد که اسناد و مدارک فاقد مهر ابطال شد به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی می باشد.

-        در برخی موارد مشاهده گردید که شرکت به منظور تحویل جنس و یا کالا هیچگونه رسید دریافتی تهیه و مهرو امضا نمی نماید .

-        در ارتباط با محاسبه سنوات، شرکت براساس روزهای کارکرد کارکنان سنوات کارکنان را محاسبه و در اخر هرسال شناسایی و پرداخت می نماید.

 

تسهیلات- 3900

-        بانک تجارت : در ارتباط با افزایش مبلغ رهنیه ماشین الات و کارخانه تا تاریخ مورد رسیدگی هیچگونه اعلامیه مانده بدهی از واحد ارزی کریمخان اعلام نگردیده است تا نسبت به افزایش مبلغ رهنیه اقدام گردد.

-        همچنین هزینه مالی تسهیلات با نرخ ارزی 33000ریال محاسبه گردیده است که مطابق با مفروضات بودجه می باشد

دارایی های ثابت مشهود و نامشهود4000-4200

-        طی رسیدگی صورت گرفته دارایی های مشهود نسبت به دوره مشابه 37% افزایش یافته است و همچنین نحوه محاسبه استهلاک دارایی ها توسط شرکت به صورت روزانه بوده و مطابق با ماده 151 ق.م.م می باشد.

 

موجودی جنسی و کاردر جریان و بهای تمام شده- 3300

بهای تمام شده شرکت متشکل از 1- مواد مستقیم 2- دستمزد مستقیم 3- سربار ساخت و هزینه جذب نشده است

1-  که مواد مستقیم شامل . 1- متانول 2- اوره 3- هزینه یوتولیتی می باشد

که طی رسیدگی صورت گرفته هزینه یوتولیتی طبق مطابقت صورت مالی با دفاتر شرکت دارای مغایرت می باشد واین مغایرت برای حسابرس مقرض نگردید.

2-  دستمزد مستقیم شامل : کلیه ایتم های حقوق و دستمزد مرکز فرمالین می باشد.

3-  سربار متشکل از : سربار واحد تولید فرمالین و واحد چسب می باشد که واحد فرمالین شامل هزینه های یوتولیتی و پرسنل – اجاره – اینترنت که 30% از هزینه های مربوطه سایت جز سربار فرمالین در نظر گرفته می شود

هزینه سربار فرمالین = هزینه سایت * 30%

هزینه سربار واحد چسب از کلیه هزینه های حق الزحمه کارگران روز مزد و کرایه اژانس تشکیل میگردد .

4-  هزینه سربار جذب نشده متشکل از سربار جذب نشده در تولید و زیان کاهش ارزش دارایی است

زیان کاهش ارزش دارایی = فروش طی دوره – تولید طی دوره- م اول دوره + م پایان دوره

به طور کلی طی رسیدگی صورت گرفته طبق تطبیق گردش مقداری و ریالی- م ابتدای دوره باپایان دوره سال قبل و کنترل وارده ها به خرید و کنترل صادره ها به هزینه و... به طور صحیح شناسایی و ثبت گردیده است.

 

حسابها و اسناد دریافتنی 4500

-        طی رسیدگی صورت گرفته در برخی موارد فاکتورهای فروش صادرشده فاقد امضا خریدار می باشد.

-        در برخی موارد رویت گردید که شرکت قبل از شناسایی درامد، وجه دریافتی از مشتری را ثبت نموده که می بایست به حساب پیش دریافت فروش منظورمی نمود.

     ثبت شرکت                                      ثبت پیشنهادی

م نقد وبانک                                        م نقد و بانک

            درامد                                          ح.د                                                                            

- دربرخی موارد رویت گردید که تاریخ وجه دریافتی قبل از صدور فاکتور می باشد و شرکت فاقد یک رویه مدون برای دریافت وجه و صدور فاکتور می باشد

- طی رسیدگی صورت گرفته شرکت از بابت اسناد دریافتی هیچگونه رسیدی صادر و بایگانی نمی نماید

- طی رسیدگی صورت گرفته مشاهده گردید که امکان ردیابی اسناد دریافتنی از بابت اینکه مربوط به کدام فاکتور فروش میباشد امکان پذیر نیست

- طی رسیدگی صورت گرفته در برخی موارد رویت گردید که اسناد دریافتنی به تاریخ سررسید به بانک ارائه نمیگردد و همچنین شرکت پیگیری مستمری در ارتباط با وصول مطالبات انجام نمیدهد

- طی رسیدگی به سرفصل پیش پرداخت بیمه : پیش پرداخت نسبت به دوره مشابه سال قبل 22% افزایش یافته است و همچنین طی رسیدگی صورت گرفته نحوه محاسبه تعدیل شدن پیش پرداخت به هزینه درست محاسبه نگردیده است

- شرکت فاقد دفتر چک می باشد لذا امکان دریابی اینکه روزانه چه چک هایی دریافت گردیده است امکان پذیر نمی باشد

- شمارش صندوق و تنخواه در پایان هر سال مالی صورت میگیرد لذا به منظور جلوگیری از سو استفاده های احتمالی پیشنهاد میگردد در دوره های مالی 3ماهه شمارش صورت گیرد.

موجودی نقد و بانک - 4700

-        شرکت صورت مغایرات بانکی را به صورت ماهانه تهیه مینمایدکه در برخی موارد فاقد امضا تایید کننده و تصویب کننده می باشد

-        سود سپردههای بانکی توسط شرکت محاسبه نمیگردد لذا پیشنهاد میگردد به منظور پیشگیری از سواستفاده احتمالی محاسبه سود توسط شرکت صورت گیرد

-        طی رسیدگی به حساب صندوق ریالی شرکت سقف شارژ صندوق مبلغ 50 میلیون ریال می باشد که در برخی موارد شارژ صندوق مطابق با ایین نامه صورت نگرفته است

-        در برخی موارد مشاهده گردید که قسمتی از حقوق کارکنان و مساعده از حساب صندوق پرداخت گردیده است .

-        در برخی موارد اسناد و مدارک در ارتباط با شارژ صندوق مشاهده نگردید

-        در برخی موارد هزینه های انجام شده مغایر با فعالیت شرکت می باشد

-        طی رسیدگی صورت گرفته مسئول صندوق هم تهیه کننده و هم تایید کننده اسناد می باشد لذا به منظورجلوگیری از اشتباهات و سواستفاده احتمالی مسئولیت افراد تفکیک گردد.

-        طی رسیدگی به حساب تنخواه شرکت سقف تنخواه یکی از تنخواه داران شرکت(یعقوب زاده)50 میلیون ریال می باشد که در برخی موارد شارژ و خرج تنخواه بیش از سقف مجاز می باشد

-        طی رسیدگی صورت گرفته شرکت فاقد رویه مدون برای ثبت اسناد تنخواه می باشد بلکه در زمانی که موجودی تنخواه درحال کسرشدن است اسناد تنخواه ارایه میگردد تا شارز تنخواه صورت پذیرد.

 

 

 

فروش 5500

روال فروش شرکت به این نحو می باشد که مشتری درخواست خودرا به شرکت اعلام می نماید و شرکت بعد از صدور فاکتور فروش مجوز خروج را در 3 نسخه 1- به مسئول انبار 2- مدیریت سایت 3- حفاظت سایت ارسال می نماید و پس از انالیز کیفی و صدور امضای مجاز ماشین درب انبار امده و پس از وزن گیری و باسکول کشی صورت جلسه تحویلی محصول به امضا سرپرستان و راننده رسیده و بعد برگ خروج ان صادر میگردد

-        دربرخی موارد فاکتورهای فروش شرکت فاقد مهر و امضا خریدار می باشد

-        در برخی موارد برگ تحویل فروش فاقد مهر امضا صادر کننده – تایید کننده و دریافت کننده می باشد

-        شرکت فاقد واحد بازرگانی به منظور شناسایی و جذب مشتری برای فروش های بیشتر میباشد

-        شرکت فاقد مبنایی برای تعیین نرخ فروش می باشد بلکه نرخ های فروش متاثر از وضعیت بازار می باشد که این عامل باعث شده است نرخ فروش در دوره 6 ماهه نسبت به ابتدای سال حدود 32% کاهش یابد

-        در ارتباط با قیمت فروش چسب شرکت قراردادی با تعاونی 1621 به مدت 3 ماه منعقد نموده است که تعاونی فرمالین را از شرکت تحویل و براساس مشخصاتی که در قرارداد منعقد گردیده است تولید چسب می نماید و همچنین بازاریابی مشتری و فروش چسب به عهده تعاونی می باشد که پس از گرفتن تاییدیه در ارتباط با فروش و نرخ فروش از مدیریت شرکت فروش صورت میگیرد و اسناد و مدارک ان به شرکت ارسال میگردد که در برخی موارد اسناد مربوط به تاییدیه فروش و نرخ فروش مشاهده نگردید

-        برگ های خروج شرکت به صوت سیستمی می باشد و به همین خاطر فاقد شماره چاپی است

 

 

خرید و هزینه ها - 5600

طی رسیدگی صورت گرفته نسبت هزینه های اداری با دوره مشابه سال قبل 173% و هزینه عملیاتی -94% و هزینه مالی 198% افزایش و کاهش یافته است

-        طی رسیدگی صورت گرفته دستور پرداختها فاقد امضا مجاز می باشد

-        مدارک هزینه به مهر ابطال شد ممهور نگردیده است

-        در برخی موارد رویت شد که شخص مسئول تهیه کننده و تایید کننده اسناد یک نفر می باشد

-        در برخی موارد مشاهده گردید که تاریخ ثبت اسناد هزینه و شناسایی انها قبل از تاریخ صورت حساب می باشد

-      هزینه حقوق و دستمزد

-        سیکل پرداخت حقوق به این گونه می باشد که در روز20 هرماه تایم شیت کارکنان از سیستم گرفته شده و به تصویب مدیریت رسیده و پس از ورود به سیستم حقوق و دستمزد و محاسبه ان برای پرداخت به تصویب مدیریت مالی شرکت رسیده و بعد از ان به منظور پرداخت لیست حقوق تهیه شده به همراه cd و مهر امضا شرکت به بانک به منظور پرداخت ارائه میگردد

-        طبق رسیدگی صورت گرفته لیست تجمیعی حقوق و دستمزد تهیه شده مطابق با سیستم و دفاتر شرکت نبوده و دارای مغایرت می باشد

-        در برخی موارد چک پرداختی بابت پرداخت حقوق مغایر با لیست حقوق می باشد که این مغارت ها برای حسابرس مقرض نگردید

-        در برخی موارد تایم شیت کارکنان فاقد امضا و تائید مدیریت می باشد

-        در برخی موارد لیست حقوق پرداختی به بانک فاقد مهر و امضا مدیریت می باشد

-        در برخی موارد فیش حقوقی کارکنان مطابق با قرارداد کارکنان نمی باشد

-        طی رسیدگی صورت گرفته در برخی موارد بیمه و مالیات حقوق کارکنان به درستی محاسبه نگردیده است

-        طی رسیدگی صورت گرفته حکم ماموریتی کارکنان فاقد ته سوش بلیط و ساعت شروع و پایان ماموریت می باشد

-        در برخی موارد تایم شیت کارکنان مغایر با ساعت کاری است که توسط مدیریت تائید شده است

-        در برخی موارد رویت گردید که در فیش حقوق کارکنان بیمه تکمیلی کارکنان تحت عنوان مساعده درج گردیده است لذا به منظور جلوگیری از اشتباهات پیشنهاد میگردد هر ایتمی در سرفصل خود طبقه بندی و ثبت گردد

-        لیست بیمه و مالیات کارکنان فاقد مهر و امضا شرکت می باشد

-        در برخی موارد رویت گردید که ابتدا حقوق کارکنان پرداخت و سپس ثبت حسابداری ان در سیستم منعکس شده است لذا به منظور جلوگیری از اشتباهات تقدم و تاخر ثبها به درستی صورت گیرد

-        در محاسبه حقوق کارکنان حقوق پایه متشکل از سابقه کار و سختی کار و فوق العاده شغل می باشد که این عوامل در محاسبه اضافه کاری و عیدی کارکنان تاثیر گذار می باشد

-      سیکل خرید

-        نحوه خرید شرکت به اینگونه میباشد که فرم درخواست خرید کالاتهیه و اگر مبلغ خرید بیش از 30 میلیون ریال باشد استعلام قیمت گرفته و در کمسیون معاملات به تصویب می رسد و اگر مبلغ خرید تا سقف 30 میلیون ریال باشد 3 استعلام بها کافی است که پس از تصویب مدیریت دستور پرداخت ان صادر میگردد

-        در برخی موارد رویت گردید که مقدار مورد نیاز خرید در صورت جلسه کمسیون معاملات درج نگردیده است

-        دربرخی موارد رویت گردید که فاکتورهای خرید مغایر با ماده 169 ق.م.م می باشد

-        در برخی موارد رویت گردید که مفاد قرار داد در ارتباط با پیش پرداخت رعایت نگردیده است

-         

 

 

محمود تولایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره برخی مشکلاتی که در هفت ماهه ابتدایی امسراین موسسه از زمان شروع فعالیت تاکنون با اتکاء به دانش و سالها تجربه کاری مدیران و کادر حرفه ای خود، به طیف گسترده ای از شرکتهای ایرانی و خارجی که در بخشهای مختلف اقتصادی کشور منجمله، خدمات مهندسی، پیـمانکاری، تولیـدی و صنعتـی، بازرگــانی، خدماتی، مشاوره، انتشارات و . . . مشغول به فعالیت بوده اند، خدمات متنوع مالی منجمله حسابداری،حسابرسی،اصلاح حساب، ایجاد و بهینه سازی سیستمهای موجود مالی، مشاوره مالی و مالیاتی و غیره ارائه نموده است.  . . .ل باعث کاهش صادرات شده است، اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائل صادراتی کشور، موضوع تسهیل در فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان است.

وی افزود: در حال حاضر هر صادراتی که انجام می‌شود مشمول مالیات بر ارزش افزوده و استرداد می‌شود؛ اقدامی که در سیستم مالیاتی فرآیند طولانی دارد و این در حالی است که واحدهای صنعتی تولیدی صادرات محور به لحاظ نقدینگی با مشکل روبرو هستند.

تولایی تصریح کرد: در زمینه رفع موانع تولید دولت اقداماتی را انجام داده است اما و آن بندی که به استرداد بر مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شود به راحتی اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر نظام مالیاتی معمولا مسئولیت تامین منابع را برعهده داشته است اما امسال به دلیل محدودیت‌هایی که داشت نتوانست تامین منابع را مانند سال‌های گذشته انجام دهد که در این جریان صادرکننده هم مقصر نیست چون نمی‌تواند پولی که پرداخت می‌کند را دریافت کند.

رییس کمیسیون مالیات،کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برخی دلایل کاهش صادرات نیز اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت‌ کالاهای صادراتی یکی از دلایل افت صادرات بوده است. همچنین مشکلات در کشور‌های منطقه دلیل دیگر افت صادرات است، چرا که بیشتر هدف‌های صادراتی ایران کشور‌های منطقه هستند؛ ‌کشور‌هایی که در حال حاضر خودشان با مشلات متعدد اقتصادی مواجه شده‌اند.

وی اضافه کرد:‌ برخی فرآیند‌های داخلی نیز صادرات را گران و پر زحمت می‌کند و هنوز اقدام جدی در جهت تسهیل صادرات انجام نشده است. یکی از این فرآیندهای داخلی که باعث پرهزینه شدن صادرات شده است اخذ ۹ درصد مالیات برارزش افزوده از کالاهای صادراتی است که رقم خیلی زیادی است. این درحالی است که در سایر کشور‌ها این رقم کمتر از سه – چهار درصد است.

تولایی گفت: همچنیبرچسب ها: مالیات ارزش افزوده صادرات, مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی ایرانن صادرکنندگان ب

آخرین مطالب سایت

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده

تصویب نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

گردش مالی سالانه ۴هزارمیلیارد تومانی بدون پرونده مالیاتی

از قوانین و چند و چون صدور چک چه می‌دانید؟

بی‌انضباطی‌های مالی در دستگاه‌های اجرایی کشور کاهش می‌یابد

مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی ایران ۳ برابر دیگر کشورها

کاهش نرخ سود بانکی باز هم عملی نشد

کاهش مالیات سفته و برات از فروردین ۹۵/مشاغل خرده‌پا نیز نیازی به ارایه اظهارنامه ندارند

طراحی مدل ۳ مرحله‌ای اشتغال

شاخص کل بورس ۱۷ واحد افزایش یافت

رئیس سازمان امور مالیاتی هستم، استعفا نکرده‌ام

به کانال رسمی تازه های حسابداری در تلگرام خوش آمدید.

جزئیات ۸ نوع تسهیلات مالی به شرکت‌های دانش بنیان

دارایی شرکت ها پس از خصوصی سازی نباید پس گرفته شود

تمام مزایای بیمه ای به جز بیمه بیکاری به اتباع خارجی تعلق می گیرد

توضیح سیف درباره بازگشت سوئیفت/ یکسان سازی نرخ ارز

ضرورت استقرار نظام نوین حسابداری دولتی در ایران

رای تامین منابع مالی خود با مشکل روبرو هستند. بانک‌هایی‌ که وام پرداخت می‌کنند معمولا در هر سال نیمی از تامین مالی آنچه برای بخش‌های مختلف از جمله صادرات تعیین شده است

با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود کاهش نرخ سود بانکی را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری کند، ظاهراً هیچ‌گونه مصوبه‌ای در این رابطه وجود نداشته است.

 

به گزارش ایسنا، اعضای شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه خود که عصر سه‌شنبه به میزبانی بانک مرکزی تشکیل شد، درباره کاهش نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری نکرد اما نرخ سود اعتبار کالاهای واسطه‌ای را به تصویب رساند.

بر اساس این گزارش، نرخ سود اعتبار مربوط به تأمین مالی کالاهای واسطه‌ای از محل منابع بانک مرکزی برای بانک‌های عامل ۱۸ درصد و خرید دین اسناد از این محل با نرخ ۲۰ درصد برای تولیدکنندگان تصویب شد.

همچنین شورا تا اطلاع ثانوی با کاهش نرخ سپرده قانونی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز (تسهیلات مسکن اوراق گوا

در راستای ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد اقتصادی و برطرف کردن موانع کسب و کار از ابتدای سال آیند مالیات سفته و برات کاهش می‌یابد.

 

قائم مقام سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تابناک اقتصادی در راستای ایجاد سهولت کسب و کار از کاهش مالیات سفته و برات به نیم در هزار از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر مالیات این اوراق سه در هزار است.

محمد قاسم پناهی توضیح داد: در راستای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مشاغل خرده‌پا نیز نیازی به ارایه اسناد و مدارک و اظهارنامه ندارند و همه این مشاغل از یک مالیات مقطوع برخوردار خواهند شد.

او با اشاره به تمهیداتی در راستای شفاف‌سازی سیستم مالیاتی، گفت: در قانون جدید پیش بینی شده است که هر شخص حقوقی در صورتی که ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش درآمد اعلام کرد، یک واحد درصد و حداکثر تا ۵ واحد درصد نرخ مالیات مشمول تخفیف شود.

پناهی همچنین به معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در مناطق محروم اشاره کرد و یادآور شد: تا پیش از این فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و معدنی مشمول معافیت در مناطق محروم بود اما از سال آینده فعالیت‌های خدماتی مثل ساخت بیمارستان و هتل و همچنین خدمات حمل و نقل نیز مشمول این معافیت خواهد شد. بر اساس قانون در مناطق کمتر توسعه یافته انجام این خدمات تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. اگر این فعا

معاون وزیر کار با اعلام اینکه ۵۷ درصد بازار کار کشور در بستر فعالیت‌های غیررسمی شکل گرفته است گفت: برای تحول در اشتغال کشور برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت طراحی می‌شود.

 

کورش پرند درباره برنامه آموزش فنی و حرفه ای در بسته سیاستی اشتغال گفت: الگوی تازه آموزش بازارمحور، تولید، بازاریابی و فروش از دو سال پیش از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای با همکاری معاونت اشتغال وزارت کار، صندوق کارآفرینی امید، کمیته امداد امام خمینی (ره) و مشارکت کارآفرینان اجرا می شود.

به گزارش مهر معاون وزیر کار با تاکید بر سهم ۵۷ درصدی اشتغال غیررسمی در اقتصاد کشور اظهارداشت: این الگوی آموزشی، آموزش های پیش، همزمان و پس از تولید را در بر می گیرد. پرند افزود: اکنون با نگاه اشتغال و معیشت به کسب و کارها در حوزه خُرد و غیررسمی مانند صنایع دستی نگریسته می شود.

پرند با بیان اینکه در حوزه کسب و کار باید به سوی رقابت پذیری و اشتغال رسمی به جای غیررسمی گام برداریم ادامه داد: حوزه های گردشگری و صنعت دارویی حوزه های کاری خوبی برای این رویکرد به شمار می روند.

وی با اشاره به برگزاری هفتاد و سومین نشست شورای عالی اشتغال گفت: در این نشست نیازمندی های اجرایی حوزه کسب و کار، تنظیم مقررات مناسب برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی و به رسمیت شناختن ظرفیت حفظ و ایجاد اشتغال در بخش غیررسمی در سیاست گذاری به عنوان نیازهای کشور مطرح شد.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: از دیگر پیشنهادهای ارائه شده برای تحول ساختاری در اشتغال کشور داشتن برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت است که باید در برنامه کوتاه مدت حرکت از اشتغال های غیررسمی به رسمی، در میان مدت حرکت به سوی صنعت کارخانه ای و در بلندمدت حرکت به سوی صنعت و خدمات دانش بنیان صورت گیرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور درباره اشتغال روستائیان گفت: کمبود فیزیکی منابع آب (روش اشتباه استفاده از منابع آب و الگوی اشتباه کشت) سبب مهاجرت روستائیان و حاشیه نشینی شده و رئیس جمهوری در این زمینه بر ارائه راهکارهای فوری و بحث حرکت شرکت های دانش بنیان به روستاها تاکید کردند.

معاون وزیر کار درباره برنامه سازمان فنی و حرفه ای برای اشتغال روستائیان تصریح کرد: طرح توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستائیان و عشایر در منطقه های محروم و مرزی کشور با رویکرد اشتغال پایدار که مصوب نشست آذرماه سال ۱۳۹۳ شورای عالی اشتغال بوده، در اولویت برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گرفته است.

به گفته وی، طرح یاد شده در هشت گام بنیادین نیازسنجی و امکان سنجی، برنامه ریزی آموزشی و تعیین شیوه ارائه آموزش، تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، منابع آموزشی و کمک آموزشی، جذب، تربیت یا تامین مربی، آماده سازی فضا و تجهیزات آموزشی، مشاوره آموزشی و هدعباس وفادار*
علی‌اکبر سمیعی*
همان طور که می‌دانیم به موجب مواد 170 و 244 قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به عموم اختلاف‌های مالیاتی از جمله اعتراض به برگ تشخیص مالیات صادره از سوی ماموران مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی است.

متاسفانه به لحاظ عدم آشنایی مودیان با حقوق خود، در بسیاری از موارد آرای صادره از سوی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، به‌رغم، محق بودن مودی، در رد اعتراض مودی و تایید نظر ماموران مالیاتی و برگ تشخیص مالیات صادره از سوی آنان است.
عمده مشکلاتی که منجر به این امر می‌شود به شرح زیر است:
1 - مودی از اختیار خود در انتخاب یک نفر از اعضای هیات از بین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر استفاده نمی‌کند و بر همین اساس اعضای هیات حل اختلاف بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شوند.
2 - در برخی موارد، جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی، بدون حضور همه اعضا تشکیل می‌شود و بنابراین دفاعیات مودی به استماع کلیه اعضای هیات نمی‌رسد.
3 - مودیان به منظور ارائه دفاع قانونی و مستدل، از کارشناسان خبره در امور مالی و مالیاتی و حقوقی استفاده نمی‌کنند.
به منظور اینکه مودیان مالیاتی بتوانند از اعتراض خود در هیات حل اختلاف مالیاتی به نتیجه‌ای مطلوب برسند و احقاق حق کنند، لازم است از کلیه حقوق خود در این مورد آگاهی داشته باشند و بدانند که نحوه عمل آنها در این مورد چگونه باید باشد. مراحل یک الی شش زیر بیانگر مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیات و مواردی که مودیان باید با آنها آشنا شوند، بالاخص حقوق قانونی آنها است.
1 - اطلاع از جزئیات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است: به استناد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت استعلام مودی، ماموران مالیاتی مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است، به مودی اعلام کند و هر گونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او و یا وکیل تام‌الاختیار وی بدهند.
2 - بررسی جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص و انطباق آن با قوانین، مقررات و اسناد و مدارک مثبته و تهیه لوایح دفاعی.
برای انجام این امر، نیاز به اطلاع کامل از قانون مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه‌های اجرایی آن، بخشنامه‌های صادره، از سوی سازمان امور مالیاتی و آرای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی است. با توجه به عدم تسلط اکثر مودیان بر قوانین و مقررات مزبور، بهترین راه، استفاده از متخصصین در امور مالیاتی و حقوقی و حسابداران رسمی است. این اشخاص با بررسی نحوه عمل ماموران مالیاتی و مبانی برگ تشخیص صادره به لحاظ اشراف به قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و با بررسی مستندات مودی، می‌توانند به بهترین نحو لوایح دفاعی را برای مودی تهیه و حتی در صورت لزوم به عنوان وکیل تام‌الاختیار وی در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت کنند.
3 - اعتراض نسبت به برگ تشخیص:
در صورتی که بررسی‌های انجام شده به شرح بند دو فوق دال بر مواردی باشد که منجر به تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات مربوط به روشی غیر منطبق با قوانین و مقررات و یا عدم توجه به اسناد و مدارک مثبته ارائه شده از طرف مودی باشد، مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، به‌طور شخصی یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود می‌تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی و ارائه مدارک و اسناد لازم، به‌طور کتبی تقاضای رسیدگی مجدد کند.
4 - رسیدگی مسوول مربوط نسبت به اعتراض مودی:
به موجب ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم، مسوول مربوط در سازمان امور مالیاتی موظف است، ظرف مهلتی که بیش از 30 روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی و موارد ارائه شده از سوی مودی را بررسی کند و در صورتی که مدارک ارائه شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را در ظهر برگ تشخیص امضا کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر وی مورد تایید مودی قرار گیرد، مراتب در ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسوول مربوطه و مودی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد، موثر تشخیص ندهد، باید مراتب را به‌طور مستدل در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع کند.
5 - حق مودی در انتخاب یک عضو هیات حل اختلاف:
با ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی و به موجب بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، مودی این حق را دارد که یکی از اعضای هیات را به انتخاب خود از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر تعیین کند. استفاده از این حق برای مودی به شرطی است که مودی در طی مهلت 30 روزه خود برای اعتراض به برگ تشخیص، ضمن اعتراض، انتخاب خود برای عضو هیات از بین تشکل‌های فوق را به‌طور کتبی به اداره امور مالیاتی اعلام کند.
بدیهی است انتخاب مودی از این بابت باید متناسب با موارد مطروحه در تشخیص مالیات و همچنین نوع فعالیت مودی باشد. به عنوان مثال: هنگامی که اشکالات مطروحه ناشی از مسائل حسابداری و گزارشگری مالی و یا درک از قانون باشد، انتخاب جامعه حسابداران رسمی ایران گزینه مناسبی است. هنگامی که اشکالات مطروحه به نحوی مرتبط با نوع فعالیت تجاری مودی باشد، انتخاب مجمع عمومی صنفی و یا اتاق بازرگانی صنایع و معادن و یا اتاق تعاون حسب مورد منتج به نتیجه بهتری خواهد شد و در حالتی که اشکالات مطروحه به نحوی مرتبط با شهر محل فعالیت مودی باشد، انتخاب شورای شهر مناسب خواهد بود.
6 - در هنگام تشکیل جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی لازم است که مودی نسبت به حضور هر سه نفر عضو هیات حل اختلاف اطمینان یابد. حضور کلیه اعضا و توجه آنها به دفاعیات مودی، امکان صدور رای منصفانه و متکی به اسناد و مدارک را بیشتر فراهم می‌سازد. از طرف دیگر باید توجه داشت که به موجب تبصره یک ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو، رسمی است.
به عبارت دیگر عدم حضور حتی یکی از اعضا، منجر به عدم رسمیت جلسه هیات شده و مودی می‌تواند در صورت وقوع چنین امری، درخواست حضور کلیه اعضای هیات را به منظور رسمیت جلسه کند و در صورت عدم حضور کلیه اعضا و تاکید مودی، سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تجدید جلسه و تعیین وقت دیگری اقدام کند.
متاسفانه گاه مشاهده شده که جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور نماینده سازمان امور مالیاتی و بدون حضور دو عضو دیگر برگزار شده و نظر نماینده سازمان امور مالیاتی بعدها به امضای اعضای غایب رسیده و به عنوان رای هیات به مودی ابلاغ شده است.
بدیهی است وقوع چنین شرایطی منجر به تضعیف موقعیت مودی در اثبات ادله خود به کلیه اعضای هیات و بعضا تضییع حقوق مودی در دفاع از خود خواهد شد.
بدیهی است آشنایی مودیان با حقوق قانونی خود و استفاده از آن به شرح فوق می‌تواند منجر به اخذ نتایج مطلوب‌تر و ع

رترین اپلیکیشن های سال 2015/تصاویر

جعبه سیاه جنگنده سوخو 24 روسیه پیدا شد

آماده‌سازی یک سریال برای انتخابات

اقدام موهن علیه مسجدی در فیلادلفیا

اغلو:آماده تحریم روسیه هستیم

واکنش ناتو به بحران میان بغداد و آنکارا

نرخ سود کالاهای واسطه‌ای تصویب شد

ادامه پیشروی ارتش در حومه «حلب»

سردار نقدی: آن آقای روحانی در لباس روحانیت در فتنه 88 نوعی از داعش است

هوای سرد و خشک کشور را فرا می گیرد

جزئیات دیدار طیب‌نیا با وزیر دارایی لبنان

جنگ داعش و القاعده در عدن

آمریکا علیه چین اعلام شکایت کرد

نارضایتی شهروندان از سرقت های خرد

جدیدترین جزئیات رخداد تلخ "بخیه"

عراق: خط قرمز ما،حاکمیت ملی است

قصر متفاوت رونالدو!/کاریکاتور


Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/702222/#ixzz3tlK87V2B

م تضییع حقوق آنان در فرآیند اعتراض به برگ تشخیص مالیات و رسیدگی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شود.
*حسابدار رسمی و مدرس دانشگاه تهران
*معاون سابق فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و مدرس حقوق مالیاتی در دانشگاه


Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/702222/#ixzz3tlK6JCZH

ایت شغلی جامعه هدف، ثبت نام از کارآموزان، اجرای دوره های آموزشی، سنجش کارآموزان با برگزاری آزمون تئوری و عملی، صد

سمینار تخصصی و کاربردی

افق های تازه سرمایه گذاری در "بازار مسکن" در دوران جدید اقتصاد ایران

مدرسین: دکتر علی سرزعیم، مهندس مسعود فیاض آذر، دکتر محمد بلوریان تهرانی، دکتر بهروز ملکی و امیر رضا حسنی

محوره

تکنیک های نوین مه گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی شیرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن اشاره به موج جدید انتقاداتی که به اجرای طرح پزشک خانواده در استان فارس مطرح شده، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در این خصوص را وظیفه دانشگاه عنوان و اظهار کرد: از منتقدین می‌خواهم اگر به قانون عمل نکردیم ما را زیر سوال ببرند نه اینکه بگویند چرا قانون را اجرا می‌کنید!

محمدهادی ایمانیه در نشست خبری بخشی از اعتراضات نسبت به پزشک خانواده را به علت آگاهی‌نداشتن پزشکان خانواده از قوانین کامل این طرح و سهل انگاری در اجرای آن دانست و افزود: جهت رسیدگی به مشکلات پیش آمده، علت همه اعتراضات را جمع‌آوری کرده‌ایم که در قالب دفترچه‌هایی به پزشکان منتقل خواهد شد.

نظارت بر اجرای طرح پزشک خانواده تشدید می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: برخی از اعتراضات نیز مربوط به گروهی از پزشکان بوده که با وجود اطلاع دقیق از قوانین طرح پزشک خانواده تخلف می‌کنند که در این راستا با همکاری بیمه‌ها تلاش خواهیم کرد، نظارت‌ها را تشدید کنیم.

ایمانیه خاطرنشان کرد: با رایزنی با رؤسای بیمه‌ها مقرر شده 20نفر به تعداد نیروهای بیمه استان فارس اضافه شود تا نظارت بیشتری امکان پذیر باشد.

اجرای قانون نظام ارجاع، عمده‌ترین علت اعتراض به طرح پزشک خانواده است

وی با بیان اینکه قانون نظام ارجاع و اجرای آن در طرح پزشک خانواده بیشترین موج اعتراضات را در بر داشته، تصریح کرد: نظام ارجاع و پزشک خانواده بخشی از سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده در فرمایش رهبر معظم انقلاب، مصوبه صریح مجلس شورای اسلامی و مورد حمایت وزارت بهداشت و درمان است و در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز به تصویب رسیده و ما مجری قانون هستیم و براساس این قانون ابتدا باید در موارد غیر اورژانس در سطح پزشک خانواده بیمار ویزیت و در صورت صلاح‌دید به متخصص ارجاع داده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مقایسه اجرای طرح پزشک خانواده در فارس با مازندران را اشتباه دانست و افزود: آیا ما باید پاسخگوی کامل اجرا کردن قانونی که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، باشیم یا کسانی که قانون را ناقص اجرا کردند، باید پاسخگو باشند؟!

در نظام ارجاع دچار تضاد در تصمیم‌گیری هستیم

ایمانیه با بیان اینکه در نظام ارجاع دچار تضاد در تصمیم‌گیری هستیم، اضافه کرد: نمایندگان مجلس جهت رفع این مشکل می‌توانند همانند کشور ترکیه به قانون اجرای طرح پزشک خانواده بندی اضافه کنند که بدون ارجاع از سوی پزشک خانواده انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ضمن تشکر از انتقادات دلسوزانه منتقدین طرح که به اصلاح آن می‌انجامد، گفت: دکتر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس را دوست داریم و از انتقادات وی تشکر می‌کنم اما پیشنهاد می‌دهم ادبیات پیگیری خود را تغییر دهند و برای بخش مربوط به ارجاع تلاش کنند تا بیمه‌ها راضی شوند و این قسمت از طرح فعلا اجرا نشود.

بیمه‌ها هنوز با تعلیق نظام ارجاع در فارس موافقت نکرده‌اند

وی با اشاره به جلسه‌ای که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخی از نمایندگان استان فارس در مجلس و مسئولین استان برگزار شد، گفت: مقرر شد تا پیاده شدن اجرای کامل پزشک خانواده در سراسر کشور، بر روی نظام ارجاع پافشاری نکنند که در این خصوص وزارت بهداشت و رفاه موافقت کرده‌اند اما بیمه‌ها به دلیل مضاعف شدن بار مالی برای آن‌ها تا کنون موافقت نکرده و می‌گویند اینکه وزیر به ما دستور دهد کافی نیست و شورای عالی بیمه هم باید تصویب کند زیرا برای هرنفر ماهانه 4هزار تومان سرانه به پزشک خانواده می‌دهیم و از طرف دیگر بدون برگ ارجاع هم باید حق بیمه را بدهیم.

قائم مقام وزارت بهداشت در استان فارس ضمن اعتقاد به اینکه سایر استان‌ها جرأت اجرای طرح پزشک خانواده را نداشته‌اند، گفت: وزیر بهداشت در پاسخ به کسانی که می‌گویند چرا این طرح تنها در دو استان فارس و مازندران اجرا شده، دو دلیل کمبود پزشک و کمبود اعتبار لازم برای اجرا در تمام استان‌ها را ذکر کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی

Found 8 jobs

 

2 نظر

  1. robotblogrobotblog:

    (ارسال کامنت گروهی) ارسال ده ها کامنت در دقیقه به صورت اتوماتیک با سرعت وبلاگتان را به بقیه معرفی کنید! http://robotblog.ir

  2. How did the Achilles tendon get it's name?How did the Achilles tendon get it's name?:

    I'll immediately snatch your rss as I can't to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Please permit me know in order that I may subscribe. Thanks.


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />