آموزش رایگان : ارسال اینترنتی لیست حقوق تکنیک خاصی ندارد!

 آموزش تصویری » ارسال اینترنتی لیست حقوق

[4] به نام خدا سلام به شما کاربر عزیز دیاکو همانطوریکه پیش بینی میشد به دنبال اجرای اینتنرتی ارسال لیست بیمه ، ارسال لیست حقوق هم اینترنتی شد. چند روزی هست این موضوع خیلی از حسابداران را سردرگم کرده و در  روزهای آخر شاید ارسال  لیست حقوق را با مشکل موا...