از حسابداری حق العمل کاری چه میدانید؟

 موضوعات حسابداری » حسابداری حق العمل کاری

[از حسابداری حق العمل کاری چه میدانید؟] سلام به شما کاربران عزیز حق العمل کاری چیست و حق العمل کار کیست ؟ به ارسال کالا توسط آمر ( آمر یعنی ارسال کننده کالا )  برای حق العمل کار ( دریافت کننده کالا) جهت فروش بوسیله حق العمل کار حق العمل کاری گویند، که ...