Quantcast
۱۶
آبان
معرفی شغل حسابدار

معرفی شغل حسابدار

 معرفی شغل و رشته حسابداری » معرفی شغل حسابداری

  [حسابداری مسیر ایرانی] حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی...۱۳
آبان
جایگاه علم حسابداری در ایران و تفاوت این علم با حسابداری خارج از ایران

جایگاه علم حسابداری در ایران و تفاوت این علم با حسابداری خارج از ایران

 معرفی شغل و رشته حسابداری » معرفی شغل حسابداری

به  منظور و برای بررسی بیشتر جایگاه علم حسابداری در ایران و تفاوت این علم با حسابداری خارج از ایران  گفت‌وگویی با  جناب آقای ناصر محامی انجام شده است که ماحصل آن از نظرتان می‌گذرد.Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />