۴ عامل ریزش شاخص بورس در روزهای اخیر

 آموزش بورس و مطالب بورسی » عوامل ریز شاخص

  [93679 875 ۴ عامل ریزش شاخص بورس در روزهای اخیر] عضو شورای عالی بورس گفت: روند نزولی بازار سهام ناشی از حباب نبوده، بلکه ۴ عامل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ابهام در اعداد و ارقام بودجه، ابهام در نحوه هدفمندی یارانه‌ها و فضای روانی ناشی از مذاکرات بر آن ...