گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

 موضوعات ارزش افزوده » گواهی ارزش افزوده

[282 گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟] با سلام به همه کاربران محترم ، یکی از مسائل مهم در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز فعالیت در این نهاد مالیاتی است .یکی از این مجوزها گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باش...