روش های نگهداری مدارک در نظام مالیات بر ارزش افزوده

 موضوعات ارزش افزوده » روش نگهداری مدارک

[PRODUCTS روش های نگهداری مدارک در نظام مالیات بر ارزش افزوده] به نام  ایزد منان و عرض سلام به همه کاربران عزیز و ارجمند ، در این بخش اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان مالیات بر ارزش افزوده را خدمت شما توضیح می دهم . طبق ماده ۳۴ این قانون مودیان مشمول مکل...