Quantcast
۲۵
شهریور
چطور به برگه تشخیص اعتراض کنیم ؟؟

چطور به برگه تشخیص اعتراض کنیم ؟؟

 موضوعات مالیاتی » مراحل حل اختلاف

[441604024884385]   سلام کاربر عزیز امروز تصمیم گرفتیم مراحل حل اختلاف مالیاتی را به زبانی ساده برای شما مطرح نماییم. طبق قانون مالیات عملکرد سالانه(مالیات بردرآمد) هر مؤدی مالیاتی تا پایان تیرماه هرسال میتواند اظهانامه سال قبل را تکمیل و از طریق سامان...۲۳
شهریور
آیا با مراحل حل اختلاف مالیاتی آشنایی دارید ؟؟

آیا با مراحل حل اختلاف مالیاتی آشنایی دارید ؟؟

 موضوعات مالیاتی » مراحل حل اختلاف

[اختلاف مالیاتی (1)]   سلام کاربر عزیز دیاکو امروز تصمیم گرفتیم مراحل حل اختلاف مالیاتی را به زبانی ساده برای شما تریف و توضیح نماییم. طبق قانون مالیات عملکرد سالانه(مالیات بردرآمد) هر مؤدی مالیاتی تا پایان تیرماه هرسال میتواند اظهانامه سال قبل را تکمی...Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />