جدیدترین ابلاغیه جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات

 موضوعات مالیاتی » جدول ضرایب تشخیص درآمد

جدیدترین ابلاغیه جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیاتREVIEWED BY سحر یزدخواستی ON AUG 20RATING: 3.0جدیدترین ابلاغیه جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیاتدر اجرای مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پ...