خطرات جرائم مالیات بر ارزش افزوده بر علی الراس شدن!

 موضوعات مالیاتی » جرائم مالیات بر ارزش افزوده

  به نام خدا سلام عرض می کنم به همه کاربران عزیز و گرامی ، امروز هم در خدمت شما هستم با ارائه یکی دیگر از آیتم های مهم مالیاتی . شاید هنوز تعداد زیادی از مودیان مالیاتی علی الخصوص اشخاص حقیقی و صاحبان بنگاه های اقتصادی اعتقاد عجیبی به علی الراس شدن و ع...