آیا شما هم در پرداخت مالیات این اشتباهات را مرتکب می شوید؟

 موضوعات مالیاتی » اشتباهات در پرداخت مالیات

  به ایزد منان و عرض سلام به همه شما کاربران گرامی ، شاید خیلی از شما دوستان مجری فرآیند مالیاتی باشید و یا خودتان صاحب یک شرکت و یا موسسه باشید . یکی از دغدغه ای فعالان اقتصادی پرداخت مالیات زیاد است . مالیات یکی از ارکان تشکیل دهنده درآمد دولت است و ...