7 کاری که هرگز نباید در مصاحبه استخدامی انجام دهید

 مصاحبه » 7 کاری که هرگز نباید انجام دهید

بیکاری همواره یکی از چالش هایی است که در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی می تواند پیامدهایی را به همراه داشته باشد و کسانی قادر به گذر این چالش هستند که بتوانند مراحل پیدا کردن شغل را به سلامت پشت سر گذارند. به گزارش بانکی دات آی آر، از جمله مهمترین مراحل...