چه کسانی فقط گزارشات سرجمع اعلام می کنند؟

 گزارشات فصلی » اعلام گزارشات سر جمع

  به نام خدا و سلام به شما دوستان عزیز رعایت کردن نکات مهم در اجرای دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر ، خیلی می تواند در بهبود ارائه گزارشات فصلی به شما کمک کند . شاید پیش از این در مورد واحدهایی که می توانند فروش خود را به صورت سرجمع اعلام کنند مطالبی ارائه نم...