۱۴کد تکنیکال برای اجرای استاندارد گزارشات الکترونیکی(ویژه مشاغل)

 گزارشات فصلی » ۱۴کد تکنیکال برای استاندارد گزارشات

  برای اولین بار در ایران = ارائه خدمات آنلاین مالیاتی با روش جدید سلام به همه دوستان گرامی برای کسب اطلاعات دقیق و کلیدی از مشمولیت شخصی ، شغلی ، جرائم ، تهیه و تنظیم نحوه گزارشات فصلی و کلیه موضوعات این ماده قانونی که سرو صدای زیادی در بین دارندگان ک...