محاسبه استهلاک به روش موجودی نزولی با استفاده از نرم افزار اکسل

 مجموعه فایل های حسابداری و حسابرسی » محاسبه استهلاک تحت اکسل

با استفاده از این فایل به راحتی می توانید با وارد کردن اطلاعات پروژه، مقدار استهلاک را به روش موجودی نزولی بدست آورید.