تکنیکها به یک کاربر حرفه ای

 آموزس اکسل و ترفندهای آن » تکنیکها به یک کاربر حرفه ای

در این پست شما تکنیک های بسیار جذابی را که شاید تاکنون نمیدانستید خواهید آموخت. این تکنیک ها شما را به یک کاربر حرفه ای در اکسل مبدل خواهد کرد. ۱- با دابل کلیک روی عنوان ریبان آن را پنهان و با تکرار این کار آن را ظاهر نمایید. [[IMAGE] DOUBLE CLICK RIBB...