یک قابلیت فوق العاده در اکسل ۲۰۱۳

 آموزس اکسل و ترفندهای آن » یک قابلیت فوق العاده در اکسل ۲۰۱۳

همونطور که میدونید اکسل ۲۰۱۳ که مدت زیادی از عرضه آن نمی گذرد از قابلیت های فراوانی جهت تسریع در انجام محاسبات و رسم نمودارها برخوردار است. در این پست قصد داریم یکی از این قابلیت ها را که با عنوان Flash Fillمعروف است به شما نمایش دهیم. Fill Flash تقریب...