ستون های خالی جداگانه در بین محدوده

 آموزس اکسل و ترفندهای آن » ستون های خالی جداگانه

وقتی میخواهید چند ستون خالی در بین یک محدوده ایجاد کنید به صورت زیر عمل کنید [Insert multiple columns in Excel using CTRL + select technique] چطور اینکار را انجام دهید. ۱- کلید Ctrl را نگه دارید. ۲- ستون ها را یکی یکی انتخاب نمایید. ۳- کلیک راست کرده و...