آزمون حسابدار رسمی

 جزوه کتاب نمونه سوال کنکور » آزمون حسابدار رسمی

 سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1385          _ سوالات تستی حسابداری        _ سوالات تستی حسابرسی        _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم        _ سوالات تستی سایر قوانین ( تجارت و محاسبات عمومی و دیوان محاسبات )     ...