جزوه مبانی حسابداری (بانکی)

 جزوه کتاب نمونه سوال کنکور » جزوه مبانی حسابداری (بانکی)

  مقدمه : طی سالهای اخیر مبانی حسابداری در همه ابعاد آن گسترش چشمگیری پیدا کرده و بسیاری از سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی متناسب با نیاز خود براساس استانداردهای  مبانی حسابداری اقدام به تهیه یا ترجمه جزوات آموزشی نموده اند. متأسفانه کمبود جزوات آموزش...