کتاب مباحثی در حسابداری صنعتی

 جزوه کتاب نمونه سوال کنکور » مباحثی در حسابداری صنعتی

 [کتاب مباحثی در حسابداری صنعتی حسابداری] مقدمه : یک عامل اساسی کنترل در حسابداری صنعتی مقایسه عملکرد واقعی با عملکرد برنامه ریزی شده می باشد (بازخورد یا همان فیدبک). ما بحث خود را بر چگونگی استفاده مدیران از بودجه های انعطاف پذیر و هزینه های استاندارد...