کتاب بورس و بازار سهام برای موبایل

 نرم افزار های کاربردی موبایل » کتاب بورس و بازار سهام برای موبایل

  کتاب بورس و بازار سهام برای موبایل این کتاب شامل مفاهیم اولیه بازار بورس و سهام می باشد و برای آشنایی اولیه با بورس مناسب می باشد.   لینک ...