کتابفروشان از پرداخت مالیات معاف شدند

 مطالب روز » معافیت کتابفروشان از پرداخت مالیات

  سرانجام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور پذیرفت پای نامه‌ای را که بر مبنای آن کتابفروشان هم مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند، امضا کند تا به زودی توافقنامه نهایی با امضای وزیران اقتصاد و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرا ابلاغ شود. به گزارش مهر، نشست ...