دانستنیهای ساعات کار و دستمزد

 حقوق و دستمزد » دانستنیهای ساعات کار و دستمزد

[02 NUMBERS 994X350 300X105 دانستنیهای ساعات کار و دستمزد] با سلام خدمت شما کاربران عزیز برابر مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی ، ماه شمسی ۳۰ روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزایای متعلقه به کارگر بر مبنای ۳۰ روز محاسبه میگردد. البته پرداخت مزد و مزایای...