دانلود برنامه مدیریت کتابفروشی

 آموزش و دانلود نرم افزار » نرم افزار مدیریت کتاب فروشی

  این برنامه برای مدیریت کتابفروشی در محیط اکسل ۲۰۰۷ طراحی شده است. از ویژگیهای این برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- تعریف کتاب جدید ۲- ثبت فاکتور خرید ۳- ثبت فاکتور فروش ۴- مشاهده فاکتور  خرید ۵- مشاهده فاکتور فروش ۶- ثبت موجودی کتاب ۷- گزارش...