ارسال رزومه کاری متقاضی استخدام در شرکت دیاکو

 خدمات موسسه » استخدام

شرکت دیاکواز افراد فعال و با سابقه مکفی و دارای مدرک حداقل کارشناسی از دانشگاه‌های معتبر در رشته‌های مختلف  مالی و مدیریت، جهت کار در دفتر مرکزی واقع در تهران، دعوت به همکاری می‌نماید. واجدین شرایط می‌توانند رزومه خود را با مشخصات کامل فردی، تحصیلی و س...