Quantcast

ارزیابی سهام و توجیه اقتصادی پروژه ها

با توجه به تفاوتهای اساسی در روشهای بکارگیری در قیمت گذاری شرکتها و مؤسسات و اختلاف در مبانی ثبت و شناسایی بهای تمام شده دارائیها، مؤسسات حسابرسی می توانند از روشهای متداول همچون روشهای ارزش جایگزینی، روش ارزش زمانی فعلی و آتی سرمایه گذاریها ،‌استفاده از شاخص های مالی سود آوری و استفاده از روشهای متداول دیگر نسبت به منطقی ترین مبنای قیمت گذاری شرکتها و پروژه ها اقدام نمایند. همچنین تحلیل اقتصادی بودن اجرای یک پروژه و یا سرمایه گذاری در صنعتی خاص با توجه به برآورد معیارها و هزینه ها و درآمدهای حاصله مشخصه آن می تواند مبنایی مهم در ارزیابی و توجیه پذیری یک پروژه باشد


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />