Quantcast

بررسی اجمالی گزارش مالی میان دوره ای

بررسی اجمالی گزارش مالی میان دوره ای

شرکت های پذیرفته شده در بورس باید صورت های مالی میان دوره ای خود را حداکثر ظرف 30 روز و گزارش حسابرسی شده آن را 60 روز پس از پایان دوره منتشر کنند. سازمان حسابرسی نیز نحوه تهیه و رسیدگی به گزارش مالی 6 ماهه را در قالب استانداردهای حسابداری و حسابرسی تدوین کرده است. اما نکته قابل توجه اینکه، بسیاری از حسابداران و حسابرسان به نحو مناسب و شایسته از استانداردهای مصوب سازمان حسابرسی برای تهیه و رسیدگی صورت های مالی میان دوره ای استفاده نمی کنند.
    طبق بند 38 استاندارد حسابداری شماره 22 با عنوان «گزارشگری مالی میان دوره ای»، استفاده از برآوردها کاربرد گسترده تری نسبت به برآوردهای پایان سال دارد و حتی در پیوست استاندارد یاد شده، انبارگردانی برای موجودی کالاو همچنین تطبیق کامل و مفصل مانده های درون گروهی برای تهیه صورت های مالی تلفیقی الزامی نداشته است، ولی بسیاری از شرکت ها گزارش مالی میان دوره ای را به همان روش صورت های مالی سالانه (که به تصویب مجمع می رسد و مبنای تقسیم سود قرار می گیرد)، تهیه می کنند. در طرف مقابل بیشتر حسابرسان نیز به منظور رسیدگی به گزارش های مالی میان دوره ای به بند 19 و 20 استاندارد حسابرسی شماره 2410 که روش های رسیدگی را مشخص می کند، توجه نکرده و رسیدگی های گسترده ای همانند صورت های مالی سالانه دارند.
    طبق بندهای استاندارد حسابرسی یاد شده، حسابرس باید از طریق پرس و جو از مسوولان امور مالی و روش های تحلیلی بررسی اجمالی انجام دهد که معمولامستلزم آزمون سوابق حسابداری از طریق وارسی، مشاهده و دریافت تاییدیه نیست و به همین منظور حسابرس در بررسی اجمالی اظهارنظر حرفه ای ارائه نمی کند و بند نتیجه گیری حسابرس به شرح زیر است:
    « بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد برخورد نکرده است.»
    سوال اینجاست که آیا حسابرس برای این اظهارنظر و رعایت الزامات استاندارد مربوط باید مانده حساب ها را سندرسی و مدت زمان زیادی برای اظهارنظر صرف کند. نکته مهم دیگر اظهارنظر حسابرسان نسبت به رعایت قوانین و مقررات در بررسی اجمالی گزارش مالی میان دوره ای همانند مسوولیت حسابرس به عنوان بازرس قانونی در پایان سال است.
    با توجه به اینکه حسابرس مسوولیتی نسبت به اظهارنظر در خصوص عدم رعایت قوانین و مقررات در بررسی اجمالی ندارد و این موضوع نیز جزو حدود رسیدگی در گزارش نیز درج نمی شود، نباید موضوع رسیدگی در بررسی اجمالی باشد و فقط در صورتی که در رسیدگی های خود به مواردی حاکی از تقلب و عدم رعایت مقررات برخورد کند که نیاز به جلب توجه استفاده کنندگان به برخی اقلام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی میان دوره ای از این بابت باشد، می تواند با افزودن بندی در بخش «سایر الزامات گزارشگری»، گزارش خود را تعدیل کند.
    ضمنا بر اساس بند 16 استاندارد حسابداری شماره 22، عبارت «گزارش مالی میان دوره ای» باید در عناوین کلیه صفحات گزارش درج شود. این مورد توسط بسیاری از شرکت های بورسی رعایت نمی شود و نشان از نداشتن توجه به الزامات استاندارد و به کارگیری آن است.
    بی توجهی به موارد یادشده موجب می شود گزارش های مالی میان دوره ای با تاخیر تهیه و منتشر شود و چنانچه گزارش های مالی ظرف مدت معقولی بعد از تاریخ ترازنامه در اختیار استفاده کنندگان قرار نگیرد، مفید بودن آن کاهش می یابد. ضروری است استانداردهای حرفه به نحو مناسب مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.
    
    * حسابدار رسمی

موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو

تلفن :86025934-021

همراه : 09127947596

آدرس : خیابان شریعتی خیابان ملک پلاک 39

ایمیل : diakoacc@gmail.com

 


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />